• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

AgroKonzulta i Brniště slavily

Dva členské podniky - AgroKonzulta (okr. Ústí n. Orlicí) a ZOD Brniště (okr. Česká Lípa) - mají za sebou propagační akce pro veřejnost a dožínkové oslavy. Obě akce proběhly za slunečného počasí a těšily se mnoha spokojenými návštěvníky.

Polní den obohacený o pestrý program pro odbornou i laickou veřejnost uspořádalo ve čtvrtek 5. září vedení společnosti AgroKonzulta za kolektivního zapojení svých mnoha zaměstnanců. V areálu společnosti v Žamberku se od brzkých ranních hodin scházeli zemědělci, kteří se přišli seznámit s novinkami na trhu zemědělských strojů a vyslechnout si řadu tematických odborných přednášek. Mezitím probíhal program na nedaleké farmě Dolní dvůr v Helvíkovicích, kde hospodaří rodina Šedova, která pro děti z mateřských a základních škol zorganizovala naučný dopolední program. Děti si pod vedením ošetřovatelů prohlédly stádo masného skotu, vyzkoušely dojení z umělého vemene, prolezly kabiny několika moderních strojů a svezly se na koních. Na upraveném dvoře na děti čekalo občerstvení, naučné soutěže a pro příliš živé děti také skákací hrad. V Žamberku byli uspokojeni především dospělí návštěvníci, kteří si mohli pochutnat na guláši nebo steacích, vyhrát pěkné ceny v tombole nebo si poslechnout živou kapelu. Prosluněný den se po všech stránkách vydařil, spokojení byli jak zemědělci, tak děti i paní učitelky, které se již nyní těší na příští návštěvu. 

Dvoudenní Brniště

V Brništi na Českolipsku proběhly úspěšné dvoudenní oslavy zemědělství a všeho, co k němu patří. V pátek 6. září připravili zaměstnanci ZOD Brniště a jeho Podralského nadačního fondu vzdělávací dopoledne pro více než 400 dětí z okolních škol, jehož cílem bylo seznámit žáky s chodem zemědělského podniku a s tím, co např. obnáší práce ošetřovatele skotu. Děti si otestovaly své zemědělské znalosti v soutěžích a odnesly si na památku dárečky od štědrých partnerů. Na páteční program navázaly sobotní Krajské dožínky, které se nejen díky slunečnému počasí těšily z bohaté návštěvnosti. V areálu Lesní zátiší na okraji obce Brniště se rozprostřelo mnoho stánku s regionálními potravinami, vystavena byla hospodářská zvířata blízkých chovatelů a předvedeny nablýskané zemědělské stroje, které si sotva oddechly z právě ukončených žní. Bohatý hudební a kulturní program držel návštěvníky až do pozdních večerních hodin. Lidé si pochvalovali ryze zemědělské zaměření dožínkových oslav, kde nechyběl průvod ani děkovná bohoslužba za úrodu. Poděkování za skvělou akci patří nejen Libereckému kraji, ale hlavně pracovníkům ze ZOD Brniště, kteří dlouhodobě podporují a utvářejí kulturní a společenské dění v regionu.

Fotografie z akcí si můžete prohlédnout zde: http://www.zemedelstvizije.cz/fotogalerie-projektu