• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Agroenvironmentální kroužky budou i v příštím školním roce!

Zemědělský svaz ČR dal prostřednictvím projektu Zemědělství žije! podnět k otevření agroenvironmentálních kroužků pro žáky základních škol. Ve školním roce 2015/2016 se otevřelo deset kroužků ve spolupráci zemědělských podniků, středních zemědělských škol a základních škol. Kroužky v pěti krajích, osmi okresech navštěvovalo 180 žáků, kteří si na vlastní kůži na okamžik vyzkoušeli, jaké je to být zemědělcem a dozvěděli se mnoho zajímavostí z této oblasti.

Během zimního období prošly děti teorií a naučnými soutěžemi, které mnohde využili na jaře během exkurzí do přírody, na farmy, ale např. i do zpracovatelských podniků. Dozvěděli se nejen o nezbytnosti zemědělství ve vztahu k výrobě potravin či krmiv, ale i o péči o krajinu. Zabrousili do tajů pěstování kulturních plodin, zpracování surovin, práce na farmách, chovu jednotlivých hospodářských zvířat. Zmíněna byla cennost zemědělské půdy, ale i úloha vody v krajině.

Na exkurzích při praktických ukázkách se děti dostaly do skutečných zemědělských provozů. V dílnách našli zájem převážně kluci, dívky uvítaly možnost práce s koňmi. Kromě nakrmení a vyhrnování hnoje, je mohly hřebelcovat, ale také být nápomocni kováři při výměně podkov. Za velmi zajímavé považovala většina návštěvu stájí s dojnicemi a telaty, kde se dozvěděli o chovu skotu mnoho zajímavého. Několik kroužků také vyrazilo za chovem ovcí a koz.  Někteří žáci se dostali také k netradičním chovům, např. exotického zvířectva, či navštívili pstruhařství.  V rámci školních statků probíhala praktická výuka také v drobnochovech drůbeže či králíků. Nedílnou součástí praktické výuky byla i pěstitelská činnost na zahradách, ve sklenících či dokonce ukázka sklizně kukuřice či skladování plodin např. brambor.

Agroenvironmentální kroužky jsou ojedinělou možností ukázat mladým pravý obrázek zemědělství a zajímavou cestu, která rozhodně do budoucna má smysl.

Kroužky budou probíhat i v následujícím školním roce. Na přiblížení tohoto oboru mladé generaci ještě není pozdě. Máte-li zájem, aby podobný kroužek běžel i u Vás, neváhejte a kontaktujte nás!