• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Agroenvi kroužek na farmě

6.12.2017

Na dvacet dětí z agroenvironmentálních kroužků, které se konají pod ZŠ Benetice, se 30. listopadu 2017 se vypravilo na mléčnou farmu střediska Chaloupky v Zašovicích, kde chovají ovce, dojnice, telata, slepice, kachny-běžci a prase-kříženec německého a vietnamského prasete. Děti si kromě prohlédnutí farmy s výkladem mohly zkusit zpracovat ovčí vlnu na kolovrátku i tkaní na dobových tkalcovských stavech. Prohlédly si také dřívější pomocníky pro výrobu másla, tzv. máselnice. Farma veškeré mléko, kravské i ovčí, zpracovává ve vlastní mlékárně, a tak si děti mohly nakoupit tvaroh, jogurty, brynzu a syrovátku. Návštěva byla další akcí těchto kroužků, jejichž účelem je ukázat dětem práci v zemědělství a dalších navazujících odvětví. Dopravu na farmu uhradil Zemědělský svaz ú.o. Třebíč.

 

 

 

 

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou MZe.