• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Aktuality

Dny českého zemědělství přinesly nevšední zážitky

Dny českého zemědělství přinesly nevšední zážitky

25.6.2019

Dny českého zemědělství v zemědělských podnicích, na farmách a školních statcích po celé republice startují poutavou tradici. Zemědělský svaz ČR totiž usiluje o to, aby veřejnost vnímala zemědělství takové, jaké ve skutečnosti je, ne podle toho, jak jej líčí mnohá média a jak koluje internetem. Proto se rozhodl dát podnět k otevření bran zemědělských podniků nejen pro školy, ale také pro širokou veřejnost, hosty i politiky. Většina zemědělců otevřela dveře do svých areálů v termínu 14. a 15. če...

více


Dny českého zemědělství

Dny českého zemědělství

12.6.2019

Již za pár dní vypukne v bezmála padesáti zemědělských podnicích po celé republice zajímavá akce. Jsou jí Dny českého zemědělství, tedy dny otevřených dveří pro školy a veřejnost, jejichž úkolem je přiblížit zemědělství jako důležitý a perspektivní obor. Dny českého zemědělství navíc představí péči o hospodářská zvířata, ale i o krajinu. Vyzdvihnou také moderní techniku a technologie, které v zemědělství stále více hrají důležitou roli. A na co se na takové akci můžete těšit? Nosným programem ...

více


Zažijte zemědělství

Zažijte zemědělství

4.6.2019

Traktory a kombajny s klimatizovanou kabinou, počítačovými obrazovkami, navigací, moderní stáje s drbadly a postýlkami pro krávy, dojírny na čipy a mnoho dalších vymožeností dnes usnadňuje práci v oboru. Ten navzdory nejmodernějším technologiím, které napomáhají ve správné péči o krajinu a dopřávají hospodářským zvířatům dostatečný komfort, stále vzbuzuje na veřejnosti vzdor. Lidé nějak častěji zapomínají, jak moc důležitý tento obor pro život člověka je a jaký luxus mu vlastně dopřává. A právě...

více


Národní finále jízdy zručnosti traktorem s vlekem

Národní finále jízdy zručnosti traktorem s vlekem

29.5.2019

Zemědělský svaz České republiky pořádá ve středu 29. května 2019 v rámci polního dne ve Slovči u Městce Králové ve spolupráci se SŠTŘ Nový Bydžov a ZS Sloveč republikové finále jízdy zručnosti traktorem s vlekem. Jízdy zručnosti se bude účastnit 25 chlapců a letos prvně také osm dívek z 26 středních převážně zemědělských škol po celé republice. Tři nejlepší chlapci a jedna dívka vždy postoupili na finále z osmi regionálních kol, které se konaly v průběhu dubna a května v jednotlivých regionech ...

více


Zemědělská olympiáda na Brněnském výstavišti

Zemědělská olympiáda na Brněnském výstavišti

22.5.2019

Zemědělský svaz České republiky připravil ve spolupráci se Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant u příležitosti konání Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně zemědělskou olympiádu pro střední zemědělské školy. Olympiády se účastnilo 19 soutěžících z deseti středních škol napříč celou republikou od Stříbra až po Frýdek-Místek. Pro studenty byly nachystané jak teoretické, tak i praktické dovednosti. Teoretický test s dvaceti otázkami se prokousali všichni s menším či větším úspěch...

více


Za zemědělstvím a zvířaty do Brna

Za zemědělstvím a zvířaty do Brna

22.5.2019

Veletrh Animal tech a Národní výstavu hospodářských zvířat na brněnském výstavišti během čtyř dní navštívilo na 37 tisíc návštěvníků. A i my jsme byli při tom. Zemědělství žije! totiž připravilo v pavilonu F naučný koutek na ploše 84 m2, který především v neděli 12. května a ve středu 15. května doslova praskal ve švech. Výstavou modelů zemědělské techniky a stájí, ukázkou plodin pěstovaných v České republice, ale i trenažerem dojení a dalšími poznávacími soutěžemi prošlo bezmála 18 tisíc návště...

více


Dny českého zemědělství

Dny českého zemědělství

14.3.2019

V letošním roce plánuje Zemědělský svaz uspořádat první ročník celorepublikových Dnů českého zemědělství. Smyslem a cílem této akce je veřejnosti představit zemědělství a tím přispět k pozitivnímu vnímání zemědělství jako zajímavého a moderního oboru a zároveň odbourat mýty, které o zemědělství kolují. Tyto dny otevřených dveřích v zemědělských podnicích se uskuteční v jednotném celorepublikovém termínu, a to 14. – 15. června 2019. Jednotný termín napomůže větší propagaci a dvoudenní charakter a...

více


Vernisáž výstavy Na poli

Vernisáž výstavy Na poli

17.1.2019

Zemědělský svaz ČR v rámci projektu Zemědělství žije! ve spolupráci s Knihovnou Antonína Švehly, která je součástí Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, připravil výstavu s názvem Na poli, která představuje laické veřejnosti plodiny pěstované v České republice v podobě sušených plodin, semínek a fotografií s krátkou informací proč se pěstují a k čemu se využívají.  Na plakátech se zájemci dozvědí, jak se o plodiny pečuje. Výstavě předcházela vernisáž, na které jsme přivítali několik desítek ...

více


výstava Na poli

výstava Na poli

14.1.2019

Zemědělský svaz České republiky v rámci projektu Zemědělství žije! zve na výstavu o rostlinné výrobě s názvem Na poli do zemědělské knihovny Antonína Švehly. Výstava s ukázkou plodin, semen, ale i péče o ně, bude k vidění od 17. ledna do 15. února.  Na výstavě se dozvíte, jaké plodiny se u nás pěstují a jaké mají zastoupení, k čemu je jejich produkce určena, co se z nich vyrábí, ale také jaká péče je o jejich pěstování zapotřebí. Výstava je určena pro laickou veřejnost, studenty, ale i děti. Pro...

více


Youtubeři na poli i ve stáji znají své vítěze

Youtubeři na poli i ve stáji znají své vítěze

17.12.2018

Zemědělský svaz ČR v rámci projektu Zemědělství žije! na jaře spustil na podporu zemědělství youtuberskou soutěž na téma Zemědělství žije moderně! Soutěž, která měla dvě kategorie, již zná své vítěze. Vítězem v kategorii Moderní technika a technologie v rostlinné výrobě se stal 18. letý David Vrbecký ze SŠ Rokycany. Za kategorii Moderní technologie a pohoda zvířat se vítězkou stala 19. letá Kristýna Drábková z VOŠ a SOŠ Březnice. Vítězové se mohou těšit na hodnotné ceny mj. od společností Agr...

více


Zemědělství žije! v Lysé nad Labem

Zemědělství žije! v Lysé nad Labem

2.10.2018

Lysá nad Labem hostí pro letošní rok hned dvě výstavy skotu. Čtvrtek a pátek je určen dojnému holštýnskému skotu a jeho národnímu šampionátu, víkend se pak zaměří na masné plemeno charolais a jeho show. Zemědělský svaz České republiky v rámci projektu Zemědělství žije! má tu čest na výstavách připravit doprovodný naučný program s podtextem Poznáváme zemědělství, které je pro člověka základem živobytí. Čtvrtek je zároveň dnem pro školy, jim bude také připraven program. Na stánku Zemědělství žije...

více


Radešínská Svatka rájem nejen českého strakatého skotu

Radešínská Svatka rájem nejen českého strakatého skotu

14.9.2018

Po čtrnácté se sjeli na Vysočinu chovatelé českého strakatého skotu a jeho příznivci. Za slunečného počasí se zde představila osmdesátka nejlepších plemenic tohoto skotu, aby se utkala o titul národní šampionka. Velkolepý chovatelský den však doplňuje nejen prezentace spřízněných firem, ale také výstava zemědělské techniky, ovcí, koz a prasat, ale i několik soutěží pro děti, kterých letos přijelo rekordních dva tisíce! Zemědělský svaz ČR pod hlavičkou projektu Zemědělství žije! pro děti připrav...

více


Den českého strakatého skotu

Den českého strakatého skotu

7.9.2018

Srdečně Vás zveme na Den českého strakatého skotu do Radešínské Svratky, který se uskuteční 13. září. Zemědělský svaz ČR v rámci projektu Zemědělství žije! pro vaše děti připravuje zábavnou naučnou stezku o zemědělství. Naučná stezka o devíti stanovištích vás zavede do tajů chovu hospodářských zvířat a pěstování plodin a je obohacena o poznávací soutěže a hned několik manuálních úkolů. Jednotlivá stanoviště mají za cíl ukázat veřejnosti důležitost zemědělství, jeho směr, ale i tradice, a hlavně...

více


Agroenvironmentální kroužky

Agroenvironmentální kroužky

4.9.2018

Zemědělský svaz České republiky v rámci osvětového projektu Zemědělství žije! podporuje vznik agroenvironmentálních kroužků. Kroužky probíhají ve spolupráci s vybranými středními zemědělskými školami a zemědělskými podniky. Cílem je podpořit zájem nových uchazečů o studium zemědělství na středních zemědělských školách a odborných učilištích. Kroužek je určen pro žáky základních škol a má za cíl upozornit na nepostradatelnou úlohu zemědělství pro život jako součást lidské společnosti, ale i pří...

více


Zemědělství žije! na Zemi živitelce slavilo úspěch

Zemědělství žije! na Zemi živitelce slavilo úspěch

31.8.2018

Rekordní Země živitelka byla letos i pro projekt Zemědělského svazu Zemědělství žije! Za šest dní se na stáncích zastavilo na deset tisíc návštěvníků od těch nejmenších až po seniory, kteří přišli zavzpomínat na staré časy. Naučný stánek byl letos umístěn v hale u zvířat a první čtyři dny plnil účel jako jedno ze stanovišť naučné stezky Národního centra pro genetické zdroje zvířat VÚŽV, v.v.i., která vedla mezi zvířaty a představila národní plemena. Zemědělství žije! pak přiblížilo české zeměděl...

více


   Zemědělství žije! na Zemi živitelka

Zemědělství žije! na Zemi živitelka

13.8.2018

Zemědělský svaz ČR v rámci projektu Zemědělství žije! i pro letošní rok připravuje naučný program o zemědělství pro veletrh Země živitelka. Těšit se můžete hned na několik zajímavých soutěží. Jako součást naučné stezky Výzkumného ústavu živočišné výroby v.v.i., která obohatí výstavu hospodářských zvířat v pavilonu D, se připojíme i my, tentokrát k osvětě chovu hospodářských zvířat. Na naučném stánku se tak návštěvníci dozví o tom, jaká chováme hospodářská zvířata a plemena, jak vypadají moderní ...

více


Úspěšná jízda zručnosti

Úspěšná jízda zručnosti

20.7.2018

Více než 400 dětí navštívilo den otevřených dveří Zemědělského podniku Otice. Tento známý pěstitel a výrobce Otického zelí se rozhodl pozvat školní mládež i širokou laickou veřejnost, aby ukázal moderní zemědělství ve všech podobách. Spolupořadatelem dne otevřených dveří byl Moravskoslezský kraj. Návštěvníci tak mohli shlédnout provozy sloužící ke zpracování zelí, ale také nově vybudovanou stáj pro dojnice v sousedním Uhlířově. Pro mnohé ale bylo lákadlem probíhající mistrovství středních škol ...

více


Zemědělský den v Národním zemědělském muzeu na Letné

Zemědělský den v Národním zemědělském muzeu na Letné

11.6.2018

V pátek 8.6.2018 se na nádvoří Národního zemědělského muzea konal již třetí Zemědělský den. Letošní naučná stezka, kterou připravil Zemědělský svaz ČR v rámci projektu Zemědělství žije!, byla obohacena o další stanoviště a rozšířena o několik poznávacích i manuálních úkolů. Jednotlivá stanoviště mají za cíl ukázat veřejnosti důležitost zemědělství, jeho směr, ale i tradice, a hlavně pak jakým směrem se ubírají jednotlivá odvětví. Stezka tak poukazuje na propojení zemědělství, potravinářství a ži...

více


Zemědělství na dlani

Zemědělství na dlani

4.5.2018

Pohodlné stáje pro mladý skot, moderní zemědělské stroje, výtečné masné výrobky z vlastního řeznictví. I tak může vypadat ukázka dnešního hospodářství. ZD Sloupnice na Svitavsku totiž otevřelo po roce své brány a ukázalo veřejnosti, jakým směrem se dnešní zemědělství ubírá. Farma v Němčicích prošla rekonstrukcí areálu a výstavbou nového reprodukčního centra pro dojný skot. Vzdušné, světlé a pohodlné stavby dopřávají zvířatům dostatečný komfort, což mnoho lidí netuší. Středisko doplňuje také bio...

více


Youtubeři na poli i ve stáji

Youtubeři na poli i ve stáji

8.4.2018

Zemědělský svaz ČR v rámci projektu Zemědělství žije! u příležitosti konání veletrhu Techagro spouští youtuberskou soutěž na téma Zemědělství žije moderně! Žáci základních a středních škol tak mají jedinečnou možnost zapojit se do propagace zemědělství a ukázat veřejnosti, že používá moderní technologie a jde s dobou Soutěž má dvě kategorie: základní a střední školy a dvě témata: -        Moderní technika a technologie v rostlinné výrobě -        Moderní technologie a pohoda zvířat Dnes již...

více


Do škol míří nové pracovní sešity o zemědělství a životě na venkově

Do škol míří nové pracovní sešity o zemědělství a životě na venkově

21.2.2018

I v letošním roce budou pro „zájemce“ z nejmladší generace k dispozici pracovní sešity zaměřené na předávání informací o zemědělství a životě na venkově.   Třetí přepracované vydání této čtyřdílné sady bylo tentokrát rozšířeno o základní informace o Programu rozvoje venkova (dále „PRV“) a poskytuje stručný přehled o dosavadních programech zemědělské dotační politiky. Je určené převážně pro vyučující na základních školách a jejich žáky. Toto vydání bylo finančně podpořeno z Technické pomoci PRV 2...

více


O zemědělství na KAŠi

O zemědělství na KAŠi

13.2.2018

  Besedy o zemědělství v Knihovně Antonína Švehly pro děti z mateřských a základních škol odstartovaly. Zemědělský svaz České republiky tak zahájil spolupráci v rámci osvětového projektu Zemědělství žije! s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Pro podporu zemědělského oboru se v knihovně Antonína Švehly uskuteční v druhé polovině školního roku 2017/2018 celkem sedm besed, jejichž cílem je seznámit žáky s tímto nepříliš populárním, avšak nezbytným oborem. „Pokrok v zemědělství v posledních ...

více


Moderní zemědělství pro mládež

Moderní zemědělství pro mládež

15.1.2018

Zemědělský svaz České republiky v rámci projektu Zemědělství žije! připravuje netradiční naučný program v rámci veletrhu Techagro, který se uskuteční ve dnech 8. až 12. dubna na Výstavišti v Brně. Od pondělí do čtvrtka se základní a střední školy mohou objednat na zajímavou přednášku o moderních technologiích a zemědělských strojích využívaných v rostlinné i živočišné výrobě. Žáci a studenti se dozví zajímavosti o technologiích zpracování půdy, využívání navigace, ošetření vegetace, sklizni plod...

více


Besedy o zemědělství v Knihovně Antonína Švehly

Besedy o zemědělství v Knihovně Antonína Švehly

15.1.2018

Zemědělský svaz České republiky navázal v rámci osvětového projektu Zemědělství žije! spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Pro podporu zemědělského oboru se v Knihovně Antonína Švehly uskuteční besedy o zemědělství. Přijměte proto naši nabídku na zemědělskou osvětu. Prezentace o zemědělství je určena pro žáky 2. až 9. tříd základních škol. Besedy se žáky základních škol jsou směřovány k tématům: nezbytnost zemědělství, chov hospodářských zvířat, pěstování kulturních plodin, p...

více


Agroenvi kroužek na farmě

Agroenvi kroužek na farmě

6.12.2017

Na dvacet dětí z agroenvironmentálních kroužků, které se konají pod ZŠ Benetice, se 30. listopadu 2017 se vypravilo na mléčnou farmu střediska Chaloupky v Zašovicích, kde chovají ovce, dojnice, telata, slepice, kachny-běžci a prase-kříženec německého a vietnamského prasete. Děti si kromě prohlédnutí farmy s výkladem mohly zkusit zpracovat ovčí vlnu na kolovrátku i tkaní na dobových tkalcovských stavech. Prohlédly si také dřívější pomocníky pro výrobu másla, tzv. máselnice. Farma veškeré mléko, k...

více


Mladí manažeři navštívili podniky a výzkumný ústav na Moravě

Mladí manažeři navštívili podniky a výzkumný ústav na Moravě

27.10.2017

Členové Sdružení mladých manažerů Zemědělského svazu ČR se 13. a 14. října setkali na Moravě.  V pátek 13.  v dopoledních hodinách navštívili demonstrační farmu Zemědělské družstvo POOSLAVÍ Nová Ves, které hospodaří na výměře 1709 ha půdy. V současnosti družstvo pěstuje pšenici, ječmen, kukuřici a řepku. Mladé manažery provedl a podnik představil ředitel Lukáš Jurečka. „Mluvili jsme o aktuální situaci v zemědělství. Naše družstvo nejvíce trápí sucho. Hospodaříme na území, kde se roční srážky poh...

více


Den otevřených dveří v Zemědělském družstvu POOSLAVÍ Nová Ves

Den otevřených dveří v Zemědělském družstvu POOSLAVÍ Nová Ves

23.10.2017

Podívejte se na video. Sice pršelo, ale přišly zástupy lidí. Veřejnost si prošla kravín, bioplynku, prohlédla si techniku a por děti byl připravený zábavný zemědělský program. 

více


Den otevřených dveří v ZD Krásná Hora nad Vltavou

Den otevřených dveří v ZD Krásná Hora nad Vltavou

22.9.2017

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. patří k jedněm z nejznámějších zemědělských podniků v republice s mnohaletou tradicí. Pro veřejnost připravila tato společnost na sobotu 16. září 2017 den otevřených dveří. Pátek 15. září byl věnován školám a odborné veřejnosti.Zemědělský areál za páteční dopoledne navštívilo 520 dětí a studentů z okolních základních a středních škol. Odpolední blok pro odbornou veřejnost zahájil předseda ZD Krásná Hora nad Vltavou Ing. Jiří Zelenka za účasti ministra zemědělství ...

více


 VIDEO: Dětské dožínky 2017 - Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice

VIDEO: Dětské dožínky 2017 - Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice

14.9.2017

26. srpna se v Pálhanci u Opavy konaly po 7 letech Dětské dožínky. Děti si tak mohly osahat a projet se v zemědělských strojích, prohlédnout si zemědělská zvířata a také si zasoutěžit v zemědělských znalostech. Akci uspořádalo Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice ve spolupráci s Územní organizací Zemědělského svazu České republiky Opava a S-profit Agro, s. r. o. Jindřichov. Akce se za přispění všech zúčastněných velmi vydařila a doufáme, že se tak stane jednou z tradic konce léta v Opavě.

více


Družstvo Pooslaví Nová Ves zve k sobě na návštěvu

Družstvo Pooslaví Nová Ves zve k sobě na návštěvu

5.9.2017

Na neděli 17. září od 13 do 18 hod připravuje družstvo POOSLAVÍ Nová Ves den otevřených dveří pro veřejnost. Navazuje tak na předešlé dny otevřených dveří, o které byl velký zájem. Zářijový program bude mít spoustu novinek, které zaujmou děti i dospělé. Kromě prohlídky areálu, kravínů a bioplynové stanice bude k vidění Sterlingův funkční model motoru, RC modely zemědělských strojů na ovládání a také traktor jezdící podle navigace v areálu střediska. Děti se mohou svézt na ponících, vyzkouší si ...

více


Dětský zemědělský svět i se Zemědělstvím žije!

Dětský zemědělský svět i se Zemědělstvím žije!

14.8.2017

Agrosalon Země živitelka zpestří také projekt Zemědělského svazu ČR s názvem Zemědělství žije! Po všechny dny se můžete těšit na mnoho poznávacích soutěží, naučnou stezku a další zemědělské atrakce. Zemědělství žije! naleznete na výstavišti nedaleko hlavní brány v dětském zemědělském světu. A co vše na vás bude čekat? Naučný osvětový stánek vás zavede do tajů moderního zemědělství. Na plakátech ukáže, jakým směrem se tento obor ubírá a jak nám napomáhá technika a technologie. Zajímavostí bude i...

více


První ročník Jízdy zručnosti traktorem s vlekem zná vítěze

První ročník Jízdy zručnosti traktorem s vlekem zná vítěze

10.7.2017

První ročník Jízdy zručnosti traktorem s vlekem zná vítěze Do Janovic nad Úhlavou se 22. června sjelo 23 nejlepších mladých traktoristů na mistrovství republiky Agrotec jízdy zručnosti 2017, který pořádal Zemědělský svaz ČR ve spolupráci se SOŠ a SOU Sušice v areálu bývalých kasáren. Nejlepším mladým traktoristou se stal student SOŠ a SOU Sušice Václav Straka. Jízda zručnosti se konala pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, který si trať se studenty také vyzkoušel.   Zúčastnil se ...

více


Studenti zemědělci se sjedou na mistrovství republiky

Studenti zemědělci se sjedou na mistrovství republiky

8.6.2017

Republikové finále Agrotec jízdy zručnosti 2017 traktorem s vlekem, které se koná 22. června v Janovicích nad Úhlavou, zná své účastníky. V osmi regionálních kolech se v průběhu dubna a května o postup utkalo kolem 150 žáků středních zemědělských škol z celé republiky. Všichni se sejdou v areálu bývalých kasáren v Janovicích, kde bude připravena i výstava zemědělské techniky a další doprovodný program. „Je důležité, aby mladí lidé vnímali zemědělství jako perspektivní a atraktivní obor. Chceme ...

více


Řepka není špatná plodina

Řepka není špatná plodina

12.6.2017

A hned mě můžete ukamenovat. Takový mám totiž pocit z diskusí, které kolem této plodiny panují. Je skutečně tak špatná, jak se šíří medii? Mám spíš pocit, že za nenávist může to, že je vidět a pak také nejmenovaný politik, který ji stejně jako ostatní zemědělci pěstuje na svých polích, jenže stejně jako ona i on je vidět… S projektem Zemědělství žije! jezdíme po mnoha akcích, abychom lidem přiblížili zemědělství. Mnoho lidí se nás ptá, kam zmizelo obilí a proč se všude pěstuje jen řepka. Přitom...

více


Den Zemědělství na Letné

Den Zemědělství na Letné

30.5.2017

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PŘEDSTAVÍ SVŮJ „MATEŘSKÝ“ OBOR – NA 2. ČERVEN PŘIPRAVILO DEN ZEMĚDĚLSTVÍ! Zemědělství je tu odpradávna. Bez zemědělství by nebyl člověk živ, neměl by co jíst, nemohl by se šatit a neměl by kde bydlet. Málokdo si tento obor dokáže představit v jeho komplexnosti a obrovských historických proměnách. Národní zemědělské muzeum proto ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR v rámci projektu Zemědělství žije! připravilo na 2. červen speciální program, který provede návštěvníky ...

více


Chovatelská výstava i dětem

Chovatelská výstava i dětem

17.5.2017

Národní výstava hospodářských zvířat, která se uskutečnila 11. až 14. května 2017 na brněnském výstavišti, trhala rekordy. Nejen, že ji navštívilo 37 tisíc návštěvníků, kteří měli možnost si prohlédnout přes 900 kusů hospodářských zvířat, ale také přivítala v rámci programu pro školy bezmála 1300 žáků z mateřských a základních škol a studentů středních škol. Celkově se však na zemědělské soutěžní expozici zastavilo více než 9000 návštěvníků! Zemědělský svaz ČR resp. projekt Zemědělství žije! ve...

více


Agrotec Jízda zručnosti

Agrotec Jízda zručnosti

30.5.2017

Republikové finále Agrotec jízdy zručnosti 2017 zná své účastníky. V osmi regionálních kolech se o postup utkalo kolem 150 žáků středních zemědělských škol z celé republiky. Všichni se utkají 22. června v Janovicích nad Úhlavou v areálu bývalých kasáren, kde bude připravena i výstava zemědělské techniky a další doprovodný program. Přijeďte podpořit nejlepší traktoristy, kteří se jistě stanou budoucí oporou svých farem nebo zaměstnavatelů.      Seznam postupujících:  Západočeská oblast   ...

více


Napříč zemědělstvím na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně

Napříč zemědělstvím na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně

8.5.2017

Projekt Zemědělství žije! Zemědělského svazu ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat MZe ČR připravují pro Národní výstavu hospodářských zvířat, která se uskuteční ve dnech 11. až 14. května 2017 na výstavišti BVV v Brně, společnou naučnou stezku napříč zemědělskými obory, zejména ve vztahu k chovu hospodářských zvířat. Naučná stezka má osm stanovišť – chov dojného skotu, prasat, ...

více


Polovina nominací na mistrovství ČR

Polovina nominací na mistrovství ČR

8.5.2017

Na konci června se do Janovic nad Úhlavou sjedou nejlepší řidiči traktorů ze středních zemědělských škol a učilišť z celé republiky. V areálu zdejších bývalých kasáren se bude konat republikové finále jízdy zručnosti. Na trati složené z mnoha soutěžních prvků předvedou svou šikovnost při ovládání soupravy traktoru s dvounápravovým vlekem s řiditelnou nápravou. Celá republika byla z organizačních důvodů rozdělena do osmi oblastí, ve kterých probíhají nominační kola. Polovinu těchto oblastních ko...

více


Výsledky obrázkové soutěže

Výsledky obrázkové soutěže

2.5.2017

Výtvarná soutěž zná vítěze   Obrázková soutěž, kterou připravil Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi, zná své vítěze. Letošním tématem byla „Národní plemena skotu, prasat, ovcí a koz“. Děti malovaly obrázky ve dvou soutěžních kategoriích – první stupeň a druhý stupeň. V každé kategorii bylo nominováno 20 obrázků. O vítězích rozhodlo internetové hlasování, v němž se sešlo téměř 2500 hlasů!   Kategorie 1. stupeň 1. místo: Karolína Va...

více


Změna termínů Jízd zručnosti

Změna termínů Jízd zručnosti

24.4.2017

POZOR ZMĚNA TERMÍNŮ KONÁNÍ REGIONÁLNÍCH JÍZD ZRUČNOSTI: - Jihomoravský a Zlínský kraj: SOŠ a gymnázium Staré Město - 10.5. - Moravskoslezský a Olomoucký kraj: SZeŠ a VOŠ Opava - 9.5.

více


Hlasujete pro nejlepší obrázek

Hlasujete pro nejlepší obrázek

10.4.2017

Do výtvarné soutěže, kterou připravil Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi, přišlo 350 obrázků z 34 základních škol. Letošní obrázková soutěž týkající se tématu „Národní plemena skotu, prasat, ovcí a koz“, která si klade za cíl představit laické veřejnosti a zejména dětem národní plemena hospodářských zvířat, zná nominované obrázky. V každé kategorii je nominováno 20 obrázků. O vítězích můžete rozhodnout právě vy! Jak? Stačí hlasovat pr...

více


Přípravy na jízdu zručnosti

Přípravy na jízdu zručnosti

6.4.2017

V minulosti si značnou oblibu mezi studenty i učiteli získalo poměření zručnosti formou jízd zručnosti. V mnohých regionech se podařilo udržet tyto soutěže. Záměrem je vrátit jízdy zručnosti na výsluní a organizovat soutěž, kde by se setkali nejlepší studenti z celé republiky. Letos v rámci projektu Zemědělství žije! odstartuje nultý ročníkem obnovené soutěže. Nový směr soutěže Projekt Zemědělského svazu ČR po názvem Zemědělství žije! seznamuje veřejnost s posláním a nezastupitelnou úlohou ze...

více


Hlasování v obrázkové soutěži

Hlasování v obrázkové soutěži

4.4.2017

Z důvodu prodloužení soutěže se posouvá také termín hasování do soutěže.  Hlasovat budete moci zde v odkazu: Hlasování Zemědělský svaz ČR a to od pondělí 10. dubna od 9 hodin do úterý 2. května do 9 hodin. Hlasovat můžete v obou kategoriích vždy pro tři obrázky. Poslední týden (od 24.4.) bude počet hlasů pro jednotlivé obrázky skryt.  Vyhlášení výsledků soutěže zveřejníme během úterý 2. května. 

více


ZD Sloupnice v obležení návštěvníků

ZD Sloupnice v obležení návštěvníků

31.3.2017

Oslava jara, i tak lze chápat velkolepou akci, kterou uspořádalo ZD Sloupnice, jež ve dnech 23. a 24. března otevřelo své brány veřejnosti. První den byl věnován pozvaným hostům, kolegům z oboru, ale i mateřským, základním a středním školám. Sobota pak přivítala nejen díky nádhernému jarnímu počasí davy návštěvníků, kteří se rozptýlili po několika střediscích, aby si prohlédli, jak vypadá moderní zemědělství.   ZD Sloupnice hospodaří na cca 3000 hektarech zemědělské půdy, z nichž přes 400 tvoří...

více


Nové vzdělávací filmy přibližují práci v zemědělství

Nové vzdělávací filmy přibližují práci v zemědělství

6.2.2017

Zemědělský svaz České republiky natočil v rámci projektu Zemědělství žije! sadu vzdělávacích filmů o práci v zemědělství a o tom, co vše je zapotřebí udělat, než se vyrobí běžná potravina či krmivo pro zvířata. Komentář namluvil brněnský herec Tomáš Sagher. K vidění jsou na sociální síti youtube, kanál Zemědělství žije! „Víte, kolik je zapotřebí práce, než si kousnete do chleba a napijete „obyčejného“ mléka? Věděli jste, že řepka je z hlediska zabránění vodní eroze prospěšná plodina? Víte, že d...

více


Obrázková soutěž pro základní školy

Obrázková soutěž pro základní školy

19.1.2017

Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi připravil výtvarnou soutěž pro žáky základních škol Zemědělský svaz ČR pod hlavičkou projektu Zemědělství žije! ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat MZe ČR připravil pro žáky základních škol další ročník výtvarné soutěže se zemědělskou tématikou. Letošní obrázková soutěž se týká tématu...

více


Jízda zručnosti a zemědělská olympiáda 2016 znají své vítěze

Jízda zručnosti a zemědělská olympiáda 2016 znají své vítěze

1.12.2016

V rámci tradičního veletrhu Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti Zemědělský svaz ČR opět zorganizoval soutěže jízdu zručnosti traktorem s vlekem a zemědělskou olympiádu. Obou akcí se letos zúčastnilo šedesát studentů z dvaceti středních odborných škol a učilišť z pěti krajů České republiky. Hmotné dary do soutěží věnovaly společnosti Strom Praha a.s., Kverneland Group Czech, Agrall s.r.o., Agromachinery a Zemědělský týdeník.   5. ročník jízdy zručnosti traktorem s vlekem a 4. roč...

více


Zemědělství, venkov a mládež

Zemědělství, venkov a mládež

28.11.2016

Po začátku školního roku bývá již tradicí, že se otevírají střední školy veřejnosti, aby zavedly žáky osmých a devátých tříd do tajů nabízených oborů. Zkraje listopadu se konal také den otevřených dveří na SOŠ a SOU Sušice, která nabízí mj. i obor opravář zemědělských strojů. Možná by se mohlo zdát, že tento obor příliš nadšení u mladých nevzbudí, avšak v Sušici je tomu jinak. Naplněný ročník dá za pravdu. Možná za tím stojí také benefity, které škola navíc nabízí. Kdo by si nepřál mít svářečsk...

více


V Beneticích mají zemědělský kroužek. Děti jezdí na farmy a poznávají zvířata

V Beneticích mají zemědělský kroužek. Děti jezdí na farmy a poznávají zvířata

15.11.2016

Od letošního školního roku mají na základní škole v Beneticích  na Třebíčsku zemědělské kroužky. Pod vedením paní učitelky Boženy Staňkové a Marie Herbrichové navštěvuje kroužky dvacet dětí. Ti se v nich zábavnou a praktickou formou seznamují se všemi obory zemědělské výroby. Děti si mohou doslova zažít zemědělství. Většina z nich nikdy v životě neseděla v traktoru a neviděla živou krávu či jiná hospodářská zvířata. Zemědělci doufají, že z dětí, které už na základní škole díky zemědělský kroužků...

více


Mýty a omyly ve spotřebě mléka

Mýty a omyly ve spotřebě mléka

15.11.2016

Veřejností koluje mnoho informací, které se často velice liší. Ne jinak tomu také je v případě konzumace potravin. Ve změti informací na internetu i v dalších médiích je velice obtížné se zorientovat. Mýty a omyly, ale i předsudky a často také extrémistické jednání může být velice nebezpečné a může vést až k velmi závažným poruchám, při nichž může být člověk ohrožen i na životě. Co je však horší, mnohdy se tato skutečnost týká dětí. Proto jsme se zeptali uznávané odbornice na výživu a analýzu p...

více


Mýty a omyly ve spotřebě masa

Mýty a omyly ve spotřebě masa

11.11.2016

Veřejností koluje mnoho informací, které se často velice liší. Ne jinak tomu také je v případě konzumace potravin. Ve změti informací na internetu i v dalších médiích je velice obtížné se zorientovat. Mýty a omyly, ale i předsudky a často také extrémistické jednání může být velice nebezpečné a může vést až k velmi závažným poruchám, při nichž může být ohrožen i na životě. Co je však horší, mnohdy se tato skutečnost týká dětí. Proto jsme se zeptali uznávané odbornice na výživu a analýzu potravin...

více


Pijte mléko a propijte se až do muzea

Pijte mléko a propijte se až do muzea

4.11.2016

Praha/ČR - Národní zemědělské muzeum a Zemědělský svaz České republikyvyhlašují první společnou kampaň na podporu chovatelů skotu a výrobců mléka. Jezacílena na spotřebitele a jejím smyslem je podpořit prodej českého mléka. Za desetobalů od českého mléka získají spotřebitelé rodinnou vstupenku do Národníhozemědělského muzea.„Jde o jednoduchou soutěž, jejímž cílem je připomenout spotřebitelům, ženení od věci dívat se na jména výrobců nejen u gastronomických specialit, ale i upotravin, které běžně...

více


Posílejte přihlášky do zemědělské soutěže

Posílejte přihlášky do zemědělské soutěže

31.10.2016

Do 5. listopadu máte možnost se přihlásit do studentské soutěže Jízda zručnosti s traktorem a vlekem a do Zemědělské olympiády 2016. Stáhněte si přihlášku a pošlete ji na e-mail: sixtova@zscr.cz. Více o soutěži se dozvíte ZDE.   

více


Prestižní obor - zemědělství

Prestižní obor - zemědělství

18.10.2016

Zemědělský svaz ČR organizuje ročně několik besed se studenty středních zemědělských škol. Důvodem je potřeba mladé generaci ukázat, že v zemědělském oboru je zapotřebí kvalifikované pracovní síly a co víc, je třeba právě mladých kreativních a schopných lidí. Poslední uskutečněnou besedou byla návštěva ing. Martina Pýchy, předsedy Zemědělského svazu ČR a předních představitelů zemědělských podniků na Třebíčsku – ing. Stanislava Jašy, předsedy ZD Budišov, který v roce 2013 získal titul manažer r...

více


Soutěže a diskuse v Lysé

Soutěže a diskuse v Lysé

Tradiční výstavu Zemědělec a Náš chov v Lysé nad Labem v letošním roce doplní i dvě velmi zajímavé výstavy. V prvních dvou dnech (ve čtvrtek a v pátek) bude nová hala patřit mléčnému plemeni holštýn, který zde bude představovat v rámci národního šampionátu nejlepší zvířata z České republiky. V sobotu a neděli pak dojné plemeno nahradí ryze masný skot Charolais se vlastním šampionátem! Po celou dobu výstavy budeme s naučným stánkem v hale nedaleko vstupu. Kromě tradičních poznávaček se mohou náv...

více


Radešínská Svratka v obležení

Radešínská Svratka v obležení

Slunce nad Radešínskou Svratkou přilákalo ve čtvrtek 15. září na téměř sedm tisíc návštěvníků k účasti na největší chovatelské přehlídce českého strakatého skotu, která se na zdejším prostranství konala již potřinácté. Na soutěžní přehlídce se představila nejlepší zvířata tohoto plemene. Národní šampionkou se nakonec stala dlouholetá zasloužilá plemenice z chovu Proagra Radešínská Svratka. Pro návštěvníky však nebyla připravena pouze poutavá přehlídka zvířat. Volné prostranství totiž zaplnily s...

více


Nejen čerstvě narozené tele v ZD Pooslaví Nová Ves

Nejen čerstvě narozené tele v ZD Pooslaví Nová Ves

V neděli 18. září se konal Den otevřených dveří v Zemědělském družstvu Pooslaví Nová Ves. Desítky návštěvníků si prohlédly kravín, bioplynovou stanici a zemědělskou techniku. Ředitel Lukáš Jurečka například ukázal, jak se využívá navigační systém v zemědělství a co vše umí. Díky přesné navigaci v traktorech a dalších strojích se lépe a efektivněji sklízí úroda, ale také hnojí. „Když dáme do kombajnu nebo řezačky výnosoměr, tak můžeme v čase sledovat tok materiálu a jednoduše zjistit, kolik sklid...

více


Svátek strakatého skotu obohatí naučná stezka

Svátek strakatého skotu obohatí naučná stezka

Dva roky uplynuly jako voda a den se dnem sešel a my opět chystáme velkolepou naučnou stezku o zemědělství, která protne Národní výstavu českého strakatého skotu v Radešínské Svratce. Setkáme se tedy ve čtvrtek 14. září 2016 po deváté hodině v této malebné vesničce v srdci Vysočiny, coby kamenem dohodil do Nového města na Moravě.  A co uvidíte? V první řadě nejlepší zvířata českého strakatého plemene z celé republiky. Chybět nebudou ani další hospodářská zvířata, ovce, kozy. Pro odvážné bude př...

více


Dožínky v barokním dvoře Borotín

Dožínky v barokním dvoře Borotín

V sobotu 10. září 2016 se uskutečnil druhý ročník benefiční akce na podporu obnovy barokního statku, který se nachází v blízkosti zříceniny v Borotíně na Táborsku. V kouzelném duchu se nesla atmosféra celého sobotního odpoledne, které zahájilo vystoupení souboru místní mateřské a základní školy a předání dožínkového věnce. Krásné počasí napomohlo návštěvnosti. Do barokního dvora totiž zamířila více než stovka návštěvníků, na něž čekal bohatý program a ukázky lidového řemesla, kterou zahájila uk...

více


ZS ČR na Mezinárodním studentském symposiu

ZS ČR na Mezinárodním studentském symposiu

Předseda Zemědělského svazu ing. Martin Pýcha se na sklonku června zúčastnil mezinárodního studentského symposia, které uspořádala Albrechtova střední škola v Českém Těšíně. Svojí přednáškou určenou především mladým posluchačům upozornil na neustále se prohlubující problém v zemědělském sektoru. Vkusně tak doplnil symposium, jehož cílem bylo propojit přednášky a vystoupení napříč generacemi od mateřinek přes střední školy až po odborníky z praxe. „Všichni z nás musíme jíst, proto se také neobe...

více


Den otevřených dveří v ZD v Pňovicích pro Základní školu J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem

Den otevřených dveří v ZD v Pňovicích pro Základní školu J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem

  V pondělí 20. června 2016 se uskutečnil Den otevřených dveří pro Základní školu J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem v členském podniku Zemědělského svazu ZD v Pňovicích. Akce se účastnilo téměř 400 dětí 1.-9. tříd se svými učiteli. Na organizaci dne se kromě ZD v Pňovicích podílelo Krajské informační středisko Středočeského kraje, Zemědělský svaz ČR a územní organizace Příbram – Beroun a Místní akční skupina Podbrdsko. Základním kamenem Dne otevřených dveří byly komentované prohlídky areálu z...

více


Agroenvironmentální kroužky budou i v příštím školním roce!

Agroenvironmentální kroužky budou i v příštím školním roce!

Zemědělský svaz ČR dal prostřednictvím projektu Zemědělství žije! podnět k otevření agroenvironmentálních kroužků pro žáky základních škol. Ve školním roce 2015/2016 se otevřelo deset kroužků ve spolupráci zemědělských podniků, středních zemědělských škol a základních škol. Kroužky v pěti krajích, osmi okresech navštěvovalo 180 žáků, kteří si na vlastní kůži na okamžik vyzkoušeli, jaké je to být zemědělcem a dozvěděli se mnoho zajímavostí z této oblasti. Během zimního období prošly děti teorií ...

více


Starojicko a.s. centrem dění

Starojicko a.s. centrem dění

U příležitosti 20. výročí založení akciové společnosti otevřela veřejnosti poprvé v historii své brány zemědělská společnost Starojicko a.s., během tří resp. dvou dnů otevřených dveří se přišlo podívat do areálu podniku více než tisíc návštěvníků. Čtvrteční den patřil školám. Pátek dopoledne zavítaly do areálu další třídy nedaleké školy, v poledne poctil svou návštěvou Starojicko a.s. ministr zemědělství Marian Jurečka, který se ujal slavnostního zahájení a poté se odebral společně s chovateli ...

více


Ministr v Jesenici

Ministr v Jesenici

Poslední květnovou sobotu. 28., se konal tradiční Den otevřených dveří zemědělského podniku Agro Jesenice, a. s., letos již popáté a za přítomnosti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečka, jež den otevřených dveří zahájil a celý prohlédl. Den otevřených dveří byl zahájen v 9:00 při hudebním doprovodu. Poté dorazil ministr Ing. Marian Jurečka a společně s předsedou Zemědělského svazu Ing. Martinem Pýchou a generálním ředitelem Agro Jesenice, a. s. Ing. Josefem Kubišem zahájili den otevřených d...

více


Firemní den Farmet

Firemní den Farmet

V sídle společnosti v České Skalici v květnu proběhl tradiční Firemní den Farmet. Stejně jako v minulých letech byl zaměřen na prezentaci kompletního produktového portfolia zemědělské techniky včetně několika novinek. Praktická prezentace strojů na přilehlém poli byla odborně zaměřena na ukázku komplexních technologií zakládání porostů a přilákala vysoký počet návštěvníků. Letošní návštěvnost byla zatím nejvyšší v dosavadní historii. Registrováno bylo přes 1000 návštěvníků. Významnou část návšt...

více


Zemědělský den na Letné

Zemědělský den na Letné

Národní zemědělské muzeum v Praze ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR uspořádalo v pátek 20. května na nádvoří muzea Zemědělský den nejen pro děti ze škol, ale i pro širokou veřejnost. Bohaté naučné stezky o zemědělství se zúčastnilo na 180 dětí ze škol, či v doprovodu rodičů. Na návštěvníky čekala i ukázka řemesel a porovnání historie se současností v podobě traktorů.  Do centra Prahy totiž dorazil i jeden z nejmodernějších a nejsilnějších traktorů Fendt 933 Vario, který na ukázku zapůjčila...

více


Zemědělský den v Národním zemědělském muzeu

Zemědělský den v Národním zemědělském muzeu

Národní zemědělské muzeum v Praze ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR v rámci projektu Zemědělství žije! připravilo na pátek 20. května 2016 naučně zábavný program o zemědělství. Nádvoří muzea tak ožije zemědělstvím a řemesly. Přijďte se podívat a projděte se naučnou stezkou a seznamte se s jednotlivými zemědělskými obory zábavnými poznávacími aktivitami. Jednotlivá stanoviště jsou věnována hospodářským zvířatům, potravi­nám a potravinářským komoditám, zemědělské technice, rostlinné výro­bě...

více


Zemědělský den Mžany

Zemědělský den Mžany

ZAS Mžany a.s. pořádá ve spolupráci se společností Chovservis. a.s. Zemědělský den na středisku v Sověticích. Akce se koná 12. května od 9 do 13 hodin. Na návštěvníky čeká prohlídka stájí, zemědělské techniky, ale i soutěžní přehlídka českého strakatého skotu. Bohatý doprovodný program doplní naučná stezka Zemědělství žije a další poznávací soutěže, řemeslné dílny prezentace Lesů ČR, ale i ochutnávky a prodej regionálních potravin.

více


Firemní den Farmet

Firemní den Farmet

Hlavní partner projektu Zemědělství žije! zve na firemní den, který se uskuteční 12. května v České Skalici, kde se uskuteční nejen ukázky zpracování půdy, ale také bohatý program nejen pro dospělé, ale i pro zvané školy, pro něž ve spolupráci se společností Farmet chystáme mnoho zajímavých soutěží.  Těšíme se na Vás

více


Techagro ve znamení poznávání

Techagro ve znamení poznávání

Bohatý naučný program pro děti, ale i dospělé připravil v rámci veletrhu Techagro projekt Zemědělského svaz ČR Zemědělství žije! Během pěti výstavních dnů stánek Zemědělství žije!, který sousedil s chovatelskými svazy a výstavou hospodářských zvířat Animal Vetex, navštívilo na čtyři tisíce dětí a dospělých. Neděle a všední dny v pozdních odpoledních hodinách patřily především rodinám s dětmi. Dopoledne, zejména pak čtvrtek, na kdy BVV připravilo pro školní skupiny vstup zdarma, pak patřilo právě...

více


Výstava o životním prostředí v Kolíně se blíží

Výstava o životním prostředí v Kolíně se blíží

Zemědělský svaz České republiky se již tradičně účasní ojedinělé výstavy s přírodní tématikou určené především pro děti. Výstava o životním prostředí v Kolíně letos přináší téma „Voda“. Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně připravil pro veřejnost výstavu o životním prostředí zaměřenou na environmentální výchovu dětí, mládeže, ale i dospělých, kterou pořádá k oslavě Dne Země ve dnech 20.-23. dubna 2016 v prostorách Městského společenského domu v Kolíně a na Karlově ná...

více


Soutěž a workshop součástí vzdělávání

Soutěž a workshop součástí vzdělávání

SOŠ a SOU Sušice ve spolupráci se Zemědělským svaz ČR ú.o. Klatovy uspořádala pro studenty oboru Opravář zemědělských strojů besedu na téma perspektiva zemědělství v České republice. Besedu zahájil svou přednáškou sám předseda Zemědělského svazu ČR ing. Martin Pýcha, který informoval studenty oboru o nepostradatelnosti nových lidí v zemědělství, o situaci v sektoru v České republice, ale také o světovém vývoji. Zdůraznil potřebu výroby potravin, ale také možný dopad sucha na zemědělskou výrobu....

více


Zemědělství žije! na Techagru 2016

Zemědělství žije! na Techagru 2016

Veletrhy Brno ve spolupráci se Zemědělským svazem České republiky zvou základní školy na mezinárodní zemědělskou výstavu Techagro, Animal Vetex i Silva Reginu, která se koná ve dnech 3. až 7. dubna 2016.   Zemědělský svaz ČR připravuje v rámci projektu Zemědělství žije! ve spolupráci s prodejci mechanizace a vystavovateli hospodářských zvířat pro základní školy komentované prohlídky techniky, ale i exkurzi mezi hospodářskými zvířaty. Kromě toho se vámi vybraní zástupci z jednotlivých tříd moho...

více


Píše se o nás!

Píše se o nás!

V novém čísle časopisu Rodina a škola se představuje projekt Zemědělství žije! Tento moderní časopis je určený všem rodičům dětí školou povinných a jejich učitelům přináší aktuální informace ze světa školství, rady, tipy a zkušenosti. Na svých stránkách vyvolává diskuzi s odborníky i s veřejností na polemická témata. Časopis rodina a škola pomáhá najít správnou volbu pro vzdělání další generace. Článek z časopisu Rodina a škola

více


Zemědělství žije! navázalo spolupráci se Skutečně zdravou školou

Zemědělství žije! navázalo spolupráci se Skutečně zdravou školou

Je důležité, aby děti věděly, odkud se bere a jak vzniká jídlo, které mají na talíři. Tento názor sdílí občanská iniciativa Skutečně zdravá škola a Zemědělský svaz ČR . Proto v rámci projektu Zemědělského svazu Zemědělství žije! navazují spolupráci a budou společně organizovat exkurze na farmy, vysvětlovat vliv zemědělství na jejich život a začlení téma zemědělství do školních hodin. Zemědělství žije! je projekt Zemědělského svazu ČR, který se snaží zatraktivnit zemědělství v očích veřejnosti a...

více


Záštita ministryně školství

Záštita ministryně školství

Na sklonku roku 2015 obdržel projekt Zemědělství žije! záštitu ministryně školství Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. Záštitu ministra zemědělství ing. Mariana Jurečky má projekt již od začátku roku 2014.

více


PF 2016

PF 2016

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016  přeje tým Zemědělství žije! PS: Těšíme se na vás v novém roce. Již nyní připravujeme další akce. 

více


Besedy na ZŠ

Besedy na ZŠ

Nastal zimní čas, kdy kromě dnů otevřených dveří na středních zemědělských školách nejsou žádné zemědělské výstavy a chovatelské dny. Zemědělství žije! však nespí, ale pořádá besedy na základních školách.  Besedy se žáky základních škol jsou směřovány k tématům: nepostradatelnost a důležitost zemědělského odvětví, chov hospodářských zvířat, pěstování kulturních plodin, práce se zemědělskou technikou. Prezentace a soutěže o zemědělství jsou určeny pro žáky 2. až 9. tříd základních škol. Beseda ...

více


Zemědělský den na učilišti v Sušici

Zemědělský den na učilišti v Sušici

SOŠ a SOU Sušice jako většina škol pořádá na podzim den otevřených dveří, který si klade za cíl ukázat to nejlepší žákům základních škol a usnadnit jim výběr oboru, který si zvolí pro další studium či vyučení. SOU Sušice však nezůstalo pouze u takovéto prezentace. Jedním z devíti výučních oborů je totiž také obor Opravář zemědělských strojů. Zemědělství jako takové je vnímáno jako neperspektivní obor, čehož si jsou vědomi i na učilišti. Proto již před rokem v rámci dne otevřených dveří uspořáda...

více


Jízda zručnosti 2015

Jízda zručnosti 2015

Máme za sebou již 4. ročník soutěže Jízda zručnosti, kterou pořádá Zemědělský svaz ČR ve spolupráci se SOU Blatná v rámci třídenního veletrhu Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Českých Budějovicích. Zemědělský svaz zde uspořádal 3. ročník Zemědělské olympiády. Obě zemědělské soutěže byly určeny studentům středních převážně zemědělských škol a učilišť z celé republiky. Veletrh Vzdělání a řemeslo, který nabízí tradičně prezentaci středních, vyšších odborných i vysokých škol pro žáky a studenty, ...

více


Zemědělská olympiáda v Českých Budějovicích zná svého vítěze

Zemědělská olympiáda v Českých Budějovicích zná svého vítěze

Zemědělský svaz České republiky uspořádal ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské Univerzity v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo, která se koná na českobudějovickém výstavišti, již třetí ročník zemědělské olympiády. V testu znalostí, poznávacích soutěžích i manuálních zručností zvítězil Václav Petrželka ze Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech s celkovým počtem 88 bodů z možných 128 bodů. Druhé místo obsadil Šimon Eichinger z VOŠ a SZeŠ Tábor s 85 body. O pouhý půl bod za ...

více


Pardubické krajské dožínky

Pardubické krajské dožínky

Dvoudenní krajské dožínky v neděli 20. září pro veřejnost a v pondělí 21. září pro školy zaplnily centrum Pardubic a zámecké nádvoří. Jelikož jsou dožínky oslavou práce zemědělců, kterou je třeba prezentovat i ve městech, také bohatý program se zaměřoval právě tímto směrem. Nedělní program zaplnil nejen okolí zámku, ale také Pernštýnské náměstí. K vidění tam byla zemědělská technika, prezentace úspěšných zemědělců v Pardubickém kraji a stánky s farmářskou potravinou oceněnou titulem MLS Pardubi...

více


Polní přehlídka

Polní přehlídka

Největší zemědělská výstava roku 2015 se konala v Kámeni u Pelhřimova. Plochu bývalého letiště pokryly stovky traktorů a rozličné zemědělské techniky. Za ukázkami polních prací však nepřijeli jen odborníci, ale i laická veřejnost a děti i ze škol. A pro ně byl určen doprovodný program se Zemědělským svazem ČR. Přichystána byla tradiční naučná stezka, plakát cesty zemědělských produktů a řada poznávaček. S ukázkou krmiv a čichací stezkou se připojila také krmivářská společnost VVS Verměřovice. Do...

více


Vinobraní a dožínky na Kačině zažily rekordní návštěvnost

Vinobraní a dožínky na Kačině zažily rekordní návštěvnost

Dobré víno a jídlo, burčák, krásný zámek, zajímavý program a hlavně slunečné počastí přilákalo zhruba 8 000 lidí na Kačinu na Dožínky a vinobraní, již tradiční akci, jež se zde konala již po 4. a celou ji moderoval opět Vlastimil Korec. Akce se konala pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky. Letošní návštěvnost byla dokonce rekordní, což mělo za následek bohužel i u některých stánků velké fronty, avšak kdo chtěl, nenechal si tím znepříjemnit svůj zážitek. Brány areálu se otevřely...

více


Otevřené dveře v Pooslaví Nová Ves

Otevřené dveře v Pooslaví Nová Ves

Pooslaví Nová Ves, družstvo každoročně pořádá pro své pronajímatele den otevřených dveří. Zváni jsou však všichni zájemci, kteří se chtějí podívat pod pokličku zemědělství. Letošní setkání vešlo ve veliký zájem, neboť se zde sešlo na 400 zájemců o prohlídku podniku, který se zabývá nejen rostlinnou, ale i živočišnou výrobou a vlastní také bioplynovou stanici. ZD Pooslaví Nová Ves hospodaří v okrese Brno – venkov a obhospodařuje 1720 hektarů zemědělské půdy, na níž pěstuje běžné plodiny včetně ...

více


Vzdělání a řemeslo 2015

Vzdělání a řemeslo 2015

V termínu 21. až 23. října se koná tradiční veletrh Vzdělání a řemeslo na výstavišti v Českých Budějovicích. Na veletrhu se prezentují střední školy různých úrovní s ukázkou studijních oborů, soutěží apod. Letos třetím opět pořádá Zemědělský svaz ČR na českobudějovickém výstavišti podzimní zemědělskou olympiádu a jízdu zručnosti pro studenty středních zemědělských škol. Letošní soutěže se uskuteční první den výstavy, tedy ve středu 21. října, v dopoledních hodinách. Jedná se již o 4. ročník jí...

více


Agroenvironmentální kroužky již od září v osmi krajích!

Agroenvironmentální kroužky již od září v osmi krajích!

Zemědělský svaz České republiky v rámci osvětového projektu Zemědělství žije! ve spolupráci s vybranými středními zemědělskými školami a zemědělskými podniky se chystá pro školní rok 2015 / 2016 podpořit zájem nových uchazečů o studium zemědělství na středních zemědělských školách a odborných učilištích, a to formou agroenvironmentálních  kroužků pro žáky základních škol. Agroenvironmentální kroužky se budou konat v patnácti okresech osmi krajů České republiky. Jejich seznam a kontakty naleznet...

více


Zemědělský svaz na Zemi živitelce

Zemědělský svaz na Zemi živitelce

Letos na přelomu srpna a září, přesněji 27. 8 až 1. 9., se na výstavišti v Českých Budějovicích koná již 42. ročník výstavy Země živitelka ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem pro místní rozvoj, Agrární komorou ČR a Zemědělským svazem ČR. Letos nově bude také jedním z vystavovatelů osvětový projekt svazu pro děti i širokou veřejnost Zemědělství žije!. Stánek svazu i Zemědělství žije! naleznete nově, oproti loňskému roku, na volné ploše 312, za pavilonem R3. Přijďte nás navš...

více


Zemědělství žije! v Kroměříži

Zemědělství žije! v Kroměříži

Zemědělství žije! s naučným stánkem a mnoha zábavnými soutěžemi naleznete již tuto sobotu na dožínkách v Kroměříži. Srdečně Vás zveme! Pozvánka zde  

více


Letní slavnosti v Národním zemědělském muzeu

Letní slavnosti v Národním zemědělském muzeu

Letní slavnosti se uskutečnily v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné. Za snížené vstupné se tak návštěvníci mohli nejen podívat do útrob historické budovy a shlédnout hned několik zajímavých výstav, ale také se zúčastnit doprovodného programu, na němž se také v rámci zemědělské osvěty podílel Zemědělský svaz České republiky s tradičními soutěžemi a poznávačkami. Muzejní expozice doplnily ukázky řemesel či květinových vazeb vzniklých v Květinovém klubu. K vidění byly historické traktory ...

více


Zemědělství žije! na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně

Zemědělství žije! na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně

Národní výstavu hospodářských zvířat a zemědělské techniky ve spojení s víkendovou výstavou psů a koček Propet v Brně navštívilo na padesát tisíc návštěvníků. Zemědělství žije! bylo při tom! Čtvrteční a páteční dopoledne, jak již bývá zvykem u většiny akcí, patřilo školám. Výstavu tak navštívilo na tisíc žáků s učiteli z širokého okolí, aby si prohlédli nejen na osm set krav, býků, ovcí, koz, prasat a koní, ale aby si prošli interaktivními naučnými stánky a dozvěděli se zajímavosti ze zemědělst...

více


Pozvánka na národní výstavu hosp. zvířat

Pozvánka na národní výstavu hosp. zvířat

Zemědělský svaz ČR Vás srdečně zve na Národní výstavu hospodářských zvířat a zemědělské techniky, která se uskuteční od čtvrtka 25. do neděle 28. června na brněnském výstavišti. Stánek Zemědělského svazu ČR naleznete na volné ploše F mezi pavilony Z a P. Při příležitosti zahájení ve čtvrtek 25. června od 10 hodin v hale P/VP bude také vyhlášena soutěž Zemědělského svazu ČR Top Zemědělského svazu za rok 2014 za přítomnosti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky. Soutěž se koná již po čtrnáct...

více


Výsledky soutěží

Výsledky soutěží

Informujeme o výsledcích internetového hlasování v obrázkové soutěži Zemědělského svazu ČR pro základní školy na téma „Život hospodářského zvířete“. Sešlo se nám na 160 krásných obrázků ze 13 škol. Ze dvou věkových kategorií jsme vybrali po 15 obrázcích, z nichž v internetovém hlasování uspěla vždy pětice nejlepších.   Zveme Vás tedy na Národní výstavu hospodářských zvířat a zemědělské techniky a výstavu Propet, která se koná od 25. do 28. června na brněnském výstavišti. Více informací na www....

více


Hlasování v obrázkové soutěži spuštěno!

Hlasování v obrázkové soutěži spuštěno!

Národní výstava hospodářských zvířat na brněnském výstavišti se kvapem blíží. Zemědělský svaz ČR při této příležitosti uspořádal druhý ročník obrázkové soutěže pro základní školy na téma „Život hospodářského zvířete“. Sešlo se nám na 160 krásných obrázků ze 13 škol. Ze dvou věkových kategorií jsme vybrali po 15 obrázcích, z nichž právě vy máte šanci vybrat pět nejlepších. Hlasovat můžete na webu Zemědělského svazu – www.zscr.cz. Prvních pět obrázků vystavíme v Brně na výstavišti od 25. do 27. če...

více


Zajímavé akce na Novojičínsku

Zajímavé akce na Novojičínsku

Besedy o zemědělství na základních školách, ale i třídenní výstava koní a hospodářského zvířectva za podpory územní organizace Zemědělského svazu Nový Jičín jmenovitě Aleny Hubové. To je bilance uplynulého měsíce na Novojičínsku. Několika besed na Základních školách ve Starém a Novém Jičíně se zúčastnilo celkem na 80 dětí. Besedy na ZŠ ve Starém Jičíně se zúčastnili žáci třetích tříd pod vedením Mgr. Jiřího Adamce. Hodinovou přednášku na téma zemědělství a chov hospodářských zvířat děti zaujala...

více


Farmářský den v Jesenici

Farmářský den v Jesenici

Zemědělská společnost Agro Jesenice u Prahy a.s. po roce uspořádala již čtvrtý ročník farmářského dne. Do areálu v Hodkovicích během sobotního dne dorazilo 1500 návštěvníků, pro něž byl připraven zajímavý a bohatý program. Základem byly komentované prohlídky areálu. Návštěvníci tak měli možnost zavítat do stájí, v nichž žije přes 1100 dojnic holštýnského plemene. Kromě produkčních stájí se podívali také na porodnu, do dojírny a mléčnice, ale také k telatům, která vzbudila zájem nejednoho návště...

více


Zemědělský svaz ČR vyhlašuje II. ročník obrázkové a literární soutěže pro ZŠ

Zemědělský svaz ČR vyhlašuje II. ročník obrázkové a literární soutěže pro ZŠ

                Zemědělský svaz ČR připravil pod hlavičkou projektu Zemědělství žije! druhý ročník obrázkové a literární soutěže tentokrát pro žáky ze základních škol.                 Obrázková soutěž na téma „Život hospodářského zvířete“ je určena pro první i druhý stupeň základní školy. Žáci mají za úkol namalovat obrázek hospodářského zvířete v prostředí, v němž žije, a to jakoukoliv výtvarnou technikou.                              Pro druhý stupeň základních škol je určena i literární sou...

více


Firemní den Farmet

Firemní den Farmet

Koncem dubna se opět otevřely brány českého výrobce techniky pro zpracování půdy a setí Farmet Česká Skalice. Kromě prohlídek továrny byl přichystán i tradiční polní den, na který se sjely tisíce zájemců o moderní zemědělské stroje z celé republiky i zahraničí. Na přilehlém pozemku, který se stal základnou polních ukázek, se představil kompletní výrobní sortiment od hlubokého kypření, orby, přes přípravu seťového lůžka až po setí. Kromě odborníků byl doprovodný program zaměřen i na nejmladší ge...

více


Den Země v ZD Jeseník

Den Země v ZD Jeseník

Pátek 24. dubna oslavili Den Země také v Zemědělském družstvu Jeseník a to velkolepou akcí pro děti. Během dopoledne se do podniku sjelo na 750 dětí z místní základní školy v Jeseníku. Byl zde totiž pro ně nachystán bohatý program. Na naučné prohlídce areálu se dostali žáci s učiteli do stájí, mléčnice i na dojírnu. Viděly chov ovcí, představena jim byla zemědělská technika a to i v ukázce práce. Naučný program završily otázky z prošlého okruhu. Správné odpovědi šly do slosování a posléze byly ...

více


Krajská soutěž

Krajská soutěž "Opravář zemědělských strojů" v Uheském Brodě

Již sedmý ročník mezinárodní soutěže odborných dovedností žáků oborů "Opravář zemědělských strojů" uspořádalo SOU Uherský Brod za spolupráce ú.o. Zemědělského svazu Uherské Hradiště. Krajská soutěž v oboru Opravář zemědělských strojů hostila nejen zástupce sedmi škol ze Zlínského kraje, ale i dva ze Slovenska a jednoho z Rakouska. Pravidla soutěže byla i letos stejná, skládala se z praktické části a z jízdy zručnosti. Soutěžící museli vyrábět, pilovat, vrtat a řezat závity, zapojit a následně o...

více


Výstava o životním prostřední v Kolíně

Výstava o životním prostřední v Kolíně

V městském kulturním domě v Kolíně se konala od 22. do 25. 4. Výstava o životním prostředí v termínu letos již po osmé. Výstavu uspořádal odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín s mnoha partnery pod záštitou místostarosty Kolína Mgr. Ing. Jana Pospíšila, MBA. Sál kolínského kulturního domu se na 4 dny proměnil v ostrůvek přírody. Na návštěvníky zde čekaly lesní stromky, živé rostliny, různé dřevěné dekorace, vycpaná a živá zvířata. Na chodu výstavy spolupracovala Střední škola obchodn...

více


Den Země po zemědělsku

Den Země po zemědělsku

Školní statek v Poděbradech v pátek na oslavu Dne Země ožil nejen studenty z místní zemědělské školy, ale do areálu se dostavilo také na 400 dětí z mateřských a základních škol z širokého okolí. Do areálu je sváželo hned několik autobusů, aby mohly spatřit alespoň malou ukázku dnešního zemědělství. Pro děti totiž ředitel školních statků Středočeského kraje ing. Jan Kocmánek společně se studenty nachystal poutavý program nejen o zemědělství. Kromě prohlídky školního podniku se totiž mohly svézt ...

více


Napsali o nás

Napsali o nás

Zemědělství žije! – učitelé začínají využívat pracovní listy Publikoval Ivan Hudeček dne 29. března 2015 v 09:23 Zemědělský svaz ČR spustil kampaň „Zemědělství žije!“ O tom, že být zemědělcem je „in“, se snaží přesvědčit mladé lidi kampaň s názvem „Zemědělství žije!“ Jejím realizátorem je Zemědělský svaz ČR, který se tak rozhodl řešit jeden z klíčových problémů současného zemědělství – nezajištěnou generační obměnu pracovníků a ne příliš pozitivní vnímání zemědělství v očích veřejnosti. ...

více


Besedy o zemědělství

Besedy o zemědělství

Zemědělský svaz České republiky zahájil v rámci osvětového programu Zemědělství žije! podporu zemědělskému sektoru i na základních školách. Prvním krokem v letošním roce jsou besedy se žáky základních škol o zemědělství, chovu hospodářských zvířat, pěstování plodin ale i o práci se zemědělskou technikou. Na podzim k nim přibudou také agroenvironmentální kroužky, které se uskuteční vesměs za podpory zemědělských podniků a středních zemědělských škol a učilišť. První besedou na druhém stupni zák...

více


Centrum vzdělávání Eden

Centrum vzdělávání Eden

Zemědělský svaz ČR se se svým populárním osvětovým projektem Zemědělství žije! zúčastnil otevření centra Eden - nového vzdělávacího střediska v srdci Vysočiny u Bystřice nad Pernštejnem. Nalézt jste nás mohli v muzeu s příznačným názvem příběh půdy. Jako tradičně jsme připravili naučnou stezku, mnoho poznávaček a dalších soutěží, kterými jsme vhodně doplnili téma půda, které na nás z muzea půdy jen čišelo. Nechyběl model stáje se skotem a traktory, ani oblíbené umělé vemeno. A o návštěvníky roz...

více


Otevření Centra Eden

Otevření Centra Eden

Zemědělství žije! se chystá na první letošní velkou akci. Tou bude slavnostní otevření farmy Eden v Bystřice nad Pernštejnem na Vysočině. Příhodně bude tímto dnem první jarní den – 21. březen. Akce to bude velkolepá stejně jako projekt na obnovu areálu a výstavba vzdělávacího centra. Zemědělství žije! se zapojí se svými naučnými aktivitami a soutěžemi. Naleznete nás v muzeu půdy. Kromě tradičních soutěží, naučné stezky a poznávaček se těšte na naučný plakát, umělé vemeno či model farmy. Návště...

více


Beseda ZŠ Štěpánská Praha

Beseda ZŠ Štěpánská Praha

26. ledna se konala pilotní beseda pro žáky základních škol. První beseda se konala na Základní škole u Svatého Štěpána v Praze, s níž již projekt Zemědělství žije! absolvoval prosincovou školu v přírodě na Vysočině, kam vyrazila 5. třída. Povídání na téma zemědělství, ukázky a soutěže děti a učitele zaujaly natolik, že si nás pozvali do vyučování obohatit vyučovací hodinu o zemědělské půdě.  Na přednášku se z důvodu vysoké nemocnosti spojila 4. a 5. třída. Beseda trvala asi hodinu a půl a obsa...

více


Zemědělství žije! v roce 2015

Zemědělství žije! v roce 2015

Populární osvětový projekt na podporu agrárního sektoru Zemědělského svazu ČR s názvem Zemědělství žije! dostal i pro rok 2015 z Ministerstva zemědělství ČR zelenou a chystá se již nyní na nové výstavy a dny otevřených dveří, které letošním rokem doplní i zcela nové osvětové činnosti. Tou první budou besedy předsedy ing. Martina Pýchy na středních zemědělských školách o budoucnosti českého zemědělství a agrární politice. Přizváni budou též přední představitelé zemědělských podniků v okolí, kteř...

více


Beseda se žáky

Beseda se žáky

Projekt Zemědělství žije! otestoval první besedu s žáky základní školy. V příštím roce totiž chystá obohacení zemědělské osvěty o besedy a naučné programy na základních a středních školách v rámci tzv. projektových dnů. První povídání se žáky 5. třídy Základní školy Štěpánská v Praze se uskutečnilo na škole v přírodě na Vysočině ve školském vzdělávacím zařízení Chaloupky, kde měli pro žáky připravený týdenní program na téma historie všedního dne, kde děti vyzkoušely řadu prací a her vlastních n...

více


Workshop SOU Sušice

Workshop SOU Sušice

Zcela poslední akcí Zemědělství žije! v letošním roce se stal workshop v SOU a SOŠ Sušice. Den otevřených dveří SOU a SOŠ Sušice pojala velkolepě a s velmi zajímavým programem nejen pro návštěvníky, kteří se přišli podívat na možnost volby budoucího povolání resp. studia, ale i pro samotné studenty. SOU a SOŠ Sušice nabízí mnoho učebních i studijních oborů včetně učebního oboru opravář zemědělských strojů. Nejen proto lemovaly budovu četné stroje, traktory i další zařízení, např. žací stroj či ...

více


Poslední akce se Zemědělstvím žije! v letošním roce

Poslední akce se Zemědělstvím žije! v letošním roce

Akce se Zemědělstvím žije! pro letošní rok uzavře den otevřených dveří ve Střední odborné škole a učilišti v Sušici. SOŠ A SOU Sušice, Zemědělský svaz ú.o. Klatovy a Krajské Informační Středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Plzeňského Kraje-Agentura venkova o.p.s. pořádají 4. 11. 2014 od 9:00 v budově SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, Sušice prezentaci a workshop zemědělských firem na téma Zemědělství, venkov a mládež. Nebude chybět prezentace a ukázky zemědělských firem, besedy s představ...

více


ZS Nalžovice v centru dění

ZS Nalžovice v centru dění

Den otevřených dveří v Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. koncem října uzavřel letošní sezónu dnů otevřených dveří v zemědělských podnicích, které pořádá Zemědělský svaz České republiky napříč vlastí ve spolupráci s místními územními organizacemi. O ten zdejší den otevřených dveří se výborně postarali hned dva zástupci Zemědělského svazu ú.o. Beroun a Příbram - ing. Marie Červenková, předsedkyně představenstva ZS a zároveň předsedkyně představenstva ZS Nalžovice a.s. společně se svými zaměst...

více


Poslední letošní den otevřených dveří bude v ZS Nalžovice a.s.

Poslední letošní den otevřených dveří bude v ZS Nalžovice a.s.

Zemědělská společnost Nalžovice a.s., Zemědělský svaz ČR a ú.o. Příbram zvou na den otevřených dveří na farmu v Nové Vsi u Nalžovic na Sedlčansku. Akce se uskuteční ve čtvrtek 23. října. Na devátou hodinu jsou zvané mateřské, základní i střední školy. Od 13 hodin se pak uskuteční program pro veřejnost. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky celého areálu živočišné výroby. Mohou nahlédnout do stájí, odchovny mladého dobytka, produkční stáje dojného skotu i do dojírny. Zároveň nepřij...

více


Náš chov a holštýnský šampionát zvou do Lysé nad Labem

Náš chov a holštýnský šampionát zvou do Lysé nad Labem

Holštýnský šampionát a výstava Náš chov se pro letošní rok propojí ve dnech 9. až 11. října. A ani zde nebude chybět naučný stánek se Zemědělstvím žije! Tentokrát i s umělou krávou, kterou si budou moci návštěvníci podojit. Zapůjčil nám ji Karel Horák, předseda Svazu chovatelů holštýnského skotu. Nejen děti se budou moci formou poznávacích soutěží seznámit s celým zemědělským sektorem, včetně chovu dojného skotu s ukázkou modelu stáje a soutěží přiřaď potravinu či výrobek k prvotní surovině, plo...

více


Zemědělské soutěže mají vítěze

Zemědělské soutěže mají vítěze

Již třetím rokem se na českobudějovickém výstavišti uskutečnila pod vedením Zemědělského svazu ČR v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo jízda zručnosti traktorem s vlekem a druhým rokem zemědělská olympiáda. Obě zemědělské soutěže byly určeny studentům středních převážně zemědělských škol. Veletrh Vzdělání a řemeslo, který nabízí prezentaci středních, vyšších odborných i vysokých škol pro žáky a studenty, se na výstavišti v Českých Budějovicích konal již po dvacáté a Zemědělský svaz se tak má možn...

více


Jízda zručnosti a zemědělská olympiáda je za dveřmi

Jízda zručnosti a zemědělská olympiáda je za dveřmi

Letos druhým rokem uspořádá Zemědělský svaz ČR na českobudějovickém výstavišti podzimní zemědělskou olympiádu a jízdu zručnosti pro studenty středních zemědělských škol, která se uskuteční v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2014, na níž se prezentují především střední školy mnoha oborů. Letošní soutěže se uskuteční druhý den výstavy, tedy ve čtvrtek 2. října, v dopoledních hodinách. „Výstaviště České Budějovice v loňském roce oslovilo Zemědělský svaz ČR, zda by byl ochoten se podílet na doprovo...

více


Nové poznávací materiály

Nové poznávací materiály

Neustále doplňujeme a rozšiřujeme naše naučné materiály. Plní se pytlíčky s krmivy a semínky. V naší poznávačce semen je již neuvěřitelných 38 druhů kulturních plodin! Aby také živočišná výroba nepřišla zkrátka, nechali jsme vyrobit puzzle prasete a býka, které ukrývá pod obrázkem názvy druhů masa podle jednotlivých částí těla. Obrázky naleznete v sekci ke stažení.

více


ZD Rosice centrem dění

ZD Rosice centrem dění

Je tomu rok, co se prvně otevřely brány Zemědělského družstva Rosice u Chrasti na Chrudimsku. A již se areál znovu zaplnil veřejností, především dětmi. Oslavy to byly velkolepé, neboť společně se zemědělci slavila i obec. Den otevřených dveří se totiž konal nejen v areálu družstva, v pekárně a na jatkách či v nově postaveném skladovém hospodářství, ale i v celé obci. Otevřená byla mateřská i základní škola, která se ukázala v novém rekonstruovaném hávu. Uskutečnilo se i slavnostní otevření cykl...

více


Smršť akcí se Zemědělstvím žije!

Smršť akcí se Zemědělstvím žije!

Mrákov a dožínky Plzeňského kraje – středa 17.9. Další maraton vzdělávání čeká projekt Zemědělství žije! ve třetím zářijovém týdnu. Středa 17. září proběhne v duchu netradičních dožínek, tentokrát kraje Plzeňského v Mrákově. Netradiční bude v tom, že v souběhu proběhne i výstava holštýnského skotu, kterou ob rok pořádá ZOD Mrákov. Tuto zemědělskou oslavu okoření dožínkový průvod a několik zajímavých vystoupení např. Chodský soubor Mrákov či odpolední koncert Jakuba Smolíka. V obci se mezitím us...

více


Naučná stezka v obležení

Naučná stezka v obležení

Chovatelský svátek na Vysočině je za námi. Radešínská Svratka totiž hostila národní výstavu českého strakatého skotu, která se těší velké oblibě. Tentokrát se chovatelské soutěže neúčastnily pouze stovky návštěvníků, nýbrž tisíce. Samotná tisícovka byla jen dětí, které se se svými třídami a paní učitelkami rozhodly navštívit tuto zajímavou a nevšední podívanou a zároveň absolvovat rozšířenou naučnou stezku, jíž připravil Zemědělský svaz ČR pod křídlem projektu Zemědělství žije! Bez pomoci studen...

více


Národní výstava českého strakatého skotu Radešínská Svratka

Národní výstava českého strakatého skotu Radešínská Svratka

Dvanáctý ročník národní výstavy českého strakatého skotu v srdci Vysočiny v Radešínské Svratce zve po roční přestávce k návštěvě nejen odbornou, ale i všechny příznivce zemědělství. Pro letošní rok se brány národního šampionátu otevřou v 9.00 ve čtvrtek 11. září. O 45 minut později se v ringu sešikují jalovice, prvotelky i starší krávy, aby z nich zahraniční bonitéři Dr. Johan Kluyts (JAR)  a Dipl.-Ing. Peter Stückler (Rakousko) vybrali dílčí vítězky i letošní šampionku výstavy. A aby to nebyl...

více


Prim Chomutice, Dožínky v Pelhřimově a Den zemědělců...v Jihlavě za dveřmi

Prim Chomutice, Dožínky v Pelhřimově a Den zemědělců...v Jihlavě za dveřmi

Prim Chomutice Jubilejní dvacátá výstava holštýnského skotu memorialu ing. Jaroslava Hátle na Jičínsku se uskuteční na prostranství ve Třtěnicích pod taktovkou Agra Chomutice a Chovservisu a.s. Pátek 5. září od 9.30 přivítá nejen chovatele holštýnského skotu, ale také veřejnost a školy. V předvadišti se pro letošní rok prvně utkají kromě prvotelek a starších krav také jalovice. Mimo jiné se můžete těšit na zpestření soutěžemi - přetahování podniků či v pití mléka. Vystoupí také mažoretky. K vi...

více


Podzimní akce

Podzimní akce

Zemědělství žije! se chystá na podzimní sezónu zemědělských akcí. Letošní rok pojedeme zejména v rytmu dožínek. Těšit se na nás můžete také na chovatelských dnech či národních výstavách českého strakatého a holštýnského skotu, ale i na mistrovství republiky v orbě. Několik akcí se uskuteční také v zemědělských podnicích v rámci dnů otevřených dveří. Navštívíme však i bramborářské slavnosti a několik dalších akcí. Sledujte náš kalendář, akce stále aktualizujeme.

více


Zájem o zemědělskou osvětu

Zájem o zemědělskou osvětu

Projekt Zemědělství žije! má za sebou další půlrok osvěty. Během dvou desítek akcí se podařilo oslovit více než deset tisíc dětí, které byly na naučné aktivity pozvány prostřednictvím školních výletů, či přišly samy v doprovodu rodičů. Všechny akce navštívilo celkem 27 tisíc návštěvníků. Osvětový projekt Zemědělského svazu ČR s názvem Zemědělství žije! představil zajímavé aktivity napříč Českou republikou. Snaží se tak přiblížit zemědělské odvětví mladé generaci a odbourat četné předsudky, kter...

více


Zemědělský den ZD Police

Zemědělský den ZD Police

Zemědělský den v ZD Police okr. Třebíč uzavřel sérii akcí konaných s přispěním Zemědělského svazu ČR a projektu Zemědělství žije! v prvním pololetí roku 2014. Zemědělské družstvo hospodařící nedaleko hranic s Rakouskem otevřelo své brány společně s místními hasiči, školou, školkou a zámkem u příležitosti XI. Rodáckého sjezdu, který se v obci koná jednou za pět let. Pozvání do podniku přijali i přední představitelé státu ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová a hejtman Kraje V...

více


Zemědělský den Kralovice

Zemědělský den Kralovice

Desítky pokusných políček s kulturními rostlinami, přehlídka hospodářských zvířat a množství zemědělské techniky bude k vidění na 38. ročníku Zemědělské výstavy, kterou pořádá Kralovická zemědělská a.s. ve svém středisku na Hadačce. Odborníci tak naleznou dostatek informací pro své další podnikání a na praktických pokusech se mohou rozhodnout pro konkrétní odrůdu zemědělských plodin, získají informace o možnostech zlepšení chovu a modernizace strojního vybavení. Výstava však není určena jen pr...

více


Den v Kolinci

Den v Kolinci

Dalším z podniků, který se rozhodl otevřít brány pro veřejnost, bylo ZOD Kolinec, které pozvalo žáky základních škol na den otevřených dveří. Nejen děti, ale také dospělí tak měli možnost poznat skutečný provoz zemědělského podniku, doplněný o výstavu moderní techniky. Na akci nakonec přijelo kolem dvou set dětí a nepočítaně dospělých.V sídle družstva si tak všichni mohli prohlédnout dvě moderní haly pro odchov kuřat a pro mnohé návštěvníky bylo překvapením, že se tento provoz v areálu nachází. ...

více


Vydařený den nejen s normandským skotem

Vydařený den nejen s normandským skotem

Den otevřených dveří přivítal pozvané hosty i běžné návštěvníky v ZS Zalužany na Příbramsku. Velmi útulné a upravené prostředí s četnými záhonky pod okny stájí místní zemědělské společnosti připravilo pro všechny příchozí přívětivý den a to i navzdory nepříliš vlídnému počasí. Stánek s občerstvením, teplou klobásou, čajem či kávou neodmítl téměř nikdo. Přesto se naprostá většina návštěvníků ihned u brány pídila po prohlídce farmy, na níž se chová holštýnské plemeno a méně známý normandský skot....

více


Košetice bodovaly

Košetice bodovaly

Chovatelský den v Košeticích na Pelhřimovsku je pro letošek minulostí. Velmi vydařená soutěž holštýnských i českých strakatých plemenic propojená s poutavým doprovodným programem a dnem otevřených dveří v protilehlých stájích domácích chovatelů Agropodniku Košetice, a.s. přivítala stovky návštěvníků. Pozvání přijali také žáci a učitelé z místní i okolních základních škol a školek. Doprovodný program byl pro ně vhodným doplněním výuky. Na osvětovém stánku Zemědělství žije! si mohli prohloubit sv...

více


Den otevřených dveří v Zalužanech

Den otevřených dveří v Zalužanech

Den otevřených dveří se uskuteční v pátek 20. června na farmě Zemědělské společnosti Zalužany a.s. na Příbramsku. Připravena bude komentovaná prohlídka stájí s holštýnským mléčným plemenem, ale také méně známým normandským skotem. Návštěvníci se podívají do běžného provozu, na ustájení telat i na dojírnu. Vystaveny budou také zemědělské stroje. Akci podpořil Svazek obcí podbrdského regionu, KIS Středočeského kraje a Zemědělský svaz ČR územní organizace Příbram a Beroun. Na návštěvníky čeká kro...

více


Mžany v plném obležení

Mžany v plném obležení

Areál v Sověticích nedaleko sídla pořádající společnosti ZAS Mžany a.s. v Královéhradeckém kraji přivítal v pátek třináctého června chovatele a příznivce skotu. Stovky diváků společně s 350 dětmi z okolních škol přijely na chovatelskou přehlídku českého strakatého skotu, prohlédnout si stáje s mladým dobytkem a boudy s telaty, zemědělské stroje, ale i si zasoutěžit na naučný stánek se Zemědělstvím žije! a za myslivci a lesníky, kteří také připravili naučný program ze své branže. Na účastníky če...

více


Chovatelský den Košetice

Chovatelský den Košetice

Jednou za dva roky se na Pelhřimovsku koná velmi oblíbená chovatelská akce. Předvadiště Agropodniku Košetice a.s. letos ve čtvrtek 19. června ožije chovatelskou soutěží již počtvrté. Zvána je odborná i laická veřejnost. Uznávaní chovatelé zde budou prezentovat svá nejlepší zvířata. K vidění budou české straky i holštýnský skot, z nichž odborný rozhodčí vyberou šampionky jednotlivých plemen za výstavu a krávu s nejlepším vemenem. Soutěž, jak se již stává tradicí, zahájí děti z košetické základní ...

více


DOD Agra Řisuty

DOD Agra Řisuty

Ani tropická vedra neodradila od návštěvy dne otevřených dveří na farmě Ledce společnosti Agra Řisuty, který proběhl 11. června. Na polním dni, který představil polní pokusy s pšenicí ve spolupráci se společností OSEV jih s.r.o. a dni otevřených dveřích se sešlo na 700 návštěvníků včetně téměř dvoustovky dětí, které se přišli se svými učiteli či rodiči podívat na moderní české zemědělství, a také na bohatý doprovodný program, který se uskutečnil pod hlavičkou projektu Zemědělství žije! Na děti...

více


DOD Řisuty a zemědělský den Mžany

DOD Řisuty a zemědělský den Mžany

Tento týden nás naleznete hned na dvou akcích. Ve středu 11. června od deseti hodin nás naleznete na dni otevřených dveří na farmě Ledce Agra Řisuty okr. Kladno a v pátek 13. června od 9 hodin na chovatelském a zemědělském dni na farmě v Sověticích ZAS Mžany okr. Hradec Králové. Polní den Agra Řisuty Tradiční polní a zemědělský den společnosti Agra Řisuty s.r.o. se letos uskuteční ve středu 11. června. Den otevřených dveří na farmě v Ledcích bude předcházet odborný polní den ve spolupráci s Os...

více


Farmářský den v Jesenici u Prahy

Farmářský den v Jesenici u Prahy

Již třetím rokem se v areálu v Hodkovicích akciové společnosti Agro Jesenice konal farmářský den. Nejen díky slunečnímu dni se zde sešlo na 1500 návštěvníků, aby nahlédli do zákulisí zemědělské výroby. Menší návštěvníci hned v předsálí celého areálu nastoupili do dětského vláčku a provezli celým podnikem. Na starší návštěvníky čekala výstava z historie zemědělské výroby společnosti Agro Jesenice u Prahy, ale i popis současné činnosti. Prohlídky s průvodcem obohatili vědomosti nejen s ohledem na...

více


Otevřené dveře v ZEA Rychnovsko, a.s.

Otevřené dveře v ZEA Rychnovsko, a.s.

Ve čtvrtek 15. května 2014 otevře své brány pro veřejnost akciová společnost ZEA Rychnovsko ve středisku Dlouhá Ves, okres Rychnov nad Kněžnou. Po celý den bude program pro návštěvníky nabitý a na své si přijdou nejen dospělí, ale hlavně rodiny s dětmi. Čtvrteční dopoledne bude zaměřeno na pozvané školní třídy z okolních obcí, odpoledne bude patřit široké veřejnosti a také pozvaným obchodním partnerům a přátelům společnosti. Pro návštěvníky čeká komentovaná prohlídka robotizovaané stáje pro 270...

více


Zemědělské materiály pro školy

Zemědělské materiály pro školy

Zemědělský svaz ČR právě vydává školní vzdělávací materiál o zemědělské výrobě s názvem „Zemědělství žije! Učíme se o zemědělství a životě na venkově“. Výukový materiál pro základní školy ve čtyřech úrovních vznikl ve spolupráci s irskou nevládní organizací Agri Aware jako překlad s úpravou pro české zemědělské podmínky.Jedná se tak o vůbec první výukový materiál se zaměřením na zemědělství, který budou mít žáci na základních školách k dispozici. Rozšíří se tak v současné době velmi oblíbená en...

více


20 let prodeje John Deere s Daňhelem v Týně

20 let prodeje John Deere s Daňhelem v Týně

Již tuto středu 7. května pořádá firma DAŇHEL AGRO a.s. den otevřených dveří ku příležitosti oslavy 20 let prodeje techniky JOHN DEERE v Týně nad Vltavou. Od 9:30 do 16:00 na Vás čeká výstava techniky z celého spektra prodávaných značek, prohlídky techniky s odborným výkladem, jízdy s vybranými modely traktorů i čtyřkolkami John Deere Gator. Po celý den bude připraven také bohatý doprovodný program pro velké i malé návštěvníky s osvětou Zemědělství žije! Těšíme se na Vás! http://www.danhel.cz/

více


Manažer roku 2013 podporuje Zemědělství žije!

Manažer roku 2013 podporuje Zemědělství žije!

V soutěži Manažer roku 2013 získal titul ing. Karel Žďárský, generální ředitel společnosti Farmet. Společnost Farmet výrazně podporuje i Zemědělství žije! Podpory si velmi vážíme a panu řediteli k titulu moc gratulujeme  Více o soutěži Manažer roku 2014 se dočtete zde

více


Zemědělský svaz na výstavě o životním prostředí v Kolíně

Zemědělský svaz na výstavě o životním prostředí v Kolíně

Výstavu o životním prostředí k oslavám Dne země, kterou uspořádal Odbor životního prostředí MÚ v Kolíně, během tří a půl dne navštívilo 5077 návštěvníků! Zemědělství žije! bylo při tom za pomoci studentů třetího ročníku Střední školy obchodní v Kolíně tak především dětem, ale i ostatním návštěvníkům otevřelo okno do zemědělského oboru. V rámci soutěže tak představilo průřez oborem od zpracování půdy, přes pěstování plodin až po chov hospodářských zvířat a výrobu potravin. Nahlédnout mohly děti ...

více


Výstava o životním prostředí v Kolíně

Výstava o životním prostředí v Kolíně

Ani letos nebude chybět Zemědělský svaz České republiky na velmi oblíbené výstavě nejen pro školy, kterou ve dnech 23. až 26. dubna pořádá Městký úřad, obor životního prostředí v Kolíně v kulturním domě na náměstí.  Hlavní program výstavy, pořádané k oslavě Dne Země, budou tvořit již tradičně poznávací soutěže s tématikou životního prostředí. Soutěže jsou připraveny pro děti, mládež, ale i pro dospělé. Zemědělský svaz pro letošní rok ukáže nejen poznávací karty s hospodářskými zvířaty, plodina...

více


Firemní den FARMET

Firemní den FARMET

Spolupráce na firemním dni Zemědělský svaz ČR spolupořádá firemní den společnosti Farmet, jehož jubilejní 20. ročník se uskuteční ve čtvrtek 24. dubna 2014. Akce proběhne přímo ve výrobním závodu společnosti v České Skalici a na přilehlých pozemcích. Návštěvníci firemního dne si budou moci prohlédnout zemědělskou techniku značky Farmet při práci i moderní výrobní prostory, kde stroje vznikají. Pro zemědělce je připraven odborný program, jak je při podobných akcích zvykem. Společnost Farmet vša...

více


Otevřené brány v Mostku

Otevřené brány v Mostku

Den otevřených dveří v ZD Mostek nedaleko Chocně provázelo nejen slunce, ale i dobrá nálada. Po obavách ze špatného počasí se mraky přece jen rozplynuly a tak návštěvníkům a zejména mnoha školám a školkám utkví na paměti zejména přívětivé prostředí se zvířaty i zemědělskou technikou. Dětským dnem by se dal nazvat dopolední program, kdy do areálu ZD Mostek přivážely dva autobusy na 400 dětí z okolních mateřských i základních škol, aby se setkaly s hospodářstvím typickým pro venkov. Děti se setk...

více


Zemědělské družstvo Mostek zde k návštěvě

Zemědělské družstvo Mostek zde k návštěvě

V pátek 11. dubna 2014 otevře své brány pro veřejnost Zemědělské družstvo Mostek nedaleko Chocně. Den otevřených dveří je skvělou příležitostí podívat se, jak funguje a vypadá dnešní zemědělský podnik a v čem spočívá současná práce v zemědělství. Pro návštěvníky bude připraven bohatý program, samozřejmostí je občerstvení. Podnik bude otevřen od 9 do 18 hodin a připraven bude pestrý program - návštěvníci zde poznají, co obnáší obyčejný pracovní den zemědělce, jakou péči vyžadují hospodářská zvíř...

více


Ve znamení poznávání

Ve znamení poznávání

První letošní výstava se Zemědělstvím žije! je již za námi. Pět dnů mohli návštěvníci brněnského veletrhu nalézt naučný koutek v barvách Zemědělského svazu v těsné blízkosti hospodářských zvířat. A nebylo jich málo. Zejména neděle, která patřila i z pohledu celé výstavy k rekordním dnům v historii, nenechala poznávání na chvilku oddychnout. Ani další dny nebylo o děti i dospěláky na stánku nouze. Naučný program pro školy Výjimečným dnem byl i čtvrtek, kdy se na výstaviště dostavili žáci základ...

více


Literární soutěž má vítěze

Literární soutěž má vítěze

Do soutěže s názvem „Moderní české zemědělství očima dětí a studentů“, kterou uspořádal Zemědělský svaz ČR pod hlavičkou projektu Zemědělství žije!, přišlo dvacet úvah od studentů převážně středních zemědělských škol, ale také gymnázia či obchodní akademie. Jedna práce přišla i ze základní školy. Vybrat z nich trojici nejlepších dalo zabrat, přesto známe vítěze. S podivem musím konstatovat, že mě překvapilo mínění většiny studentů, kteří vidí moderní zemědělství nikoliv v přemechanizovaném svět...

více


Obrázková soutěž zná desítku nominovaných

Obrázková soutěž zná desítku nominovaných

Z došlých bezmála 250 obrázků, které namalovali žáci prvních stupňů z osmnácti základních škol jsme velmi pracně vybrali pouhou desítku nejkrásnějších obrázků, které vystihují názor na moderní české zemědělství. Mnoho krásných obrázků muselo bohužel zůstat stranou. Nelehký úkol teď čeká na návštěvníky veletrhu Techagro, kde vybranou desítku obrázku vystavíme a návštěvníci svými hlasy rozhodnou o trojici vítězů. Ještě jednu šanci dostanou obrázky v internetovém hlasování na našem facebooku. Zapoj...

více


Osvěta se Zemědělstvím žije! na TECHAGRU 2014

Osvěta se Zemědělstvím žije! na TECHAGRU 2014

Osvětový projekt Zemědělství žije! zavítá do Brna na vyhlášený zemědělský veletrh TECHAGRO, který se letos uskuteční od neděle 31. března do čtvrtka 3. dubna v prostorách brněnského výstaviště. Tento veletrh představuje kromě zemědělské a lesnické techniky také hospodářská zvířata a řadu dalších zajímavých expozic se zemědělskou či lesnickou tématikou. Srdečně zveme všechny příznivce naučných aktivit nejen z řad dětí na stánek Zemědělství žije!, který naleznete po celou dobu trvání výstavy v př...

více


Záštita ministra zemědělství

Záštita ministra zemědělství

Osvětový projekt Zemědělství žije! získal záštitu ministra zemědělství Mariana Jurečky! Záštita ministra dodá akcím prestiž a posvěcení, které si projekt zaslouží, jelikož sleduje cíle přesahující jednorázové akce a propaguje zemědělství jakožto celek. Těší nás, že ministr vidí důležitost zemědělské osvěty a stvrdil to udělenou záštitou. Věříme, že spolupráce s ministerstvem bude i nadále pokračovat ku prospěchu zemědělství a těšíme se na mnoho propagačních akcích v letošním roce!  

více


Obrázková a literární soutěž pro děti

Obrázková a literární soutěž pro děti

Zemědělský svaz ČR v rámci osvětového projektu Zemědělství žije! vyhlašuje obrázkovou a literární soutěž pro žáky základních a středních škol na téma „Moderní české zemědělství očima dětí a studentů“. Soutěž dává prostor nové generaci, aby vyjádřila svoji představu o zemědělství a všem, co k němu patří. Zapojte se i vy svými nápady do zajímavé soutěže! Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti a studenti jak pod vedením učitele v rámci výuky, tak i jako jednotlivci z domova.  Soutěž se uskuteční...

více


Zemědělské soutěže zpestřily veletrh

Zemědělské soutěže zpestřily veletrh

Ve dnech od 20. – 22. listopadu se na českobudějovickém výstavišti uskutečnil veletrh Vzdělání a řemeslo prezentující střední odborné školy a učiliště z celé republiky. Mezi vystavujícími školami nechyběly ani školy zemědělské, snažící se oslovit své budoucí potenciální žáky. Pro současné žáky těchto škol připravil Zemědělský svaz ČR ve spolupráci se Středním odborným učilištěm v Blatné dvě zemědělské soutěže – Jízdu zručnosti traktorem s vlekem a Zemědělskou olympiádu. Jízda zručnosti S jízdo...

více


Výstava v Lysé zakončuje sezonu

Výstava v Lysé zakončuje sezonu

Spojené výstavy Zemědělec a Náš chov, které se uskutečnily ve dnech 3. - 6. 10. 2013 na výstavišti v Lysé n. Labem, symbolicky uzavřely hlavní propagační sezonu projektu Zemědělství žije!. Přímo mezi vystavovanými zvířaty, nedaleko hlavního předvadiště, nechyběl osvětový stánek Zemědělského svazu, který šířil povědomí o zemědělství a jeho významu. Zemědělská a chovatelská výstava v Lysé se tradičně těší vysoké návštěvnosti - ani letošní ročník nebyl vyjímkou a tak především o víkendu pavilony pr...

více


Rekordní návštěvnost v Meclově

Rekordní návštěvnost v Meclově

Již počet přihlášených dětí na páteční komentované prohlídky společnosti Meclovská zemědělská dal tušit, že Den otevřených dveří v Meclově nebude jen tak nějaká akce. Pozvání ředitele společnosti ing. Jaroslava Hány přijalo 1 300 dětí se stovkou pedagogů, kteří byli podnikovými autobusy převáženi mezi jednotlivými středisky - Meclovem, Srby, Březí a také zavítali do areálu školního statku v Horšově, kde místní Střední odborná škola a Střední odborné učiliště provozuje penzion a malý hospodářský ...

více


Rosice i Zálší plné návštěvníků

Rosice i Zálší plné návštěvníků

V pátek a v sobotu 13. a 14. září zavítalo do areálů podniků ZOD Zálší a ZD Rosice několik tisíc lidí. V rámci dne otevřených dveří se přišli podívat, jak vypadá dnešní zemědělství a moderní zemědělský podnik. V obou případech patřil pátek pozvaným dětem ze škol a sobota široké veřejnosti. Přečtěte si více z jednotlivých akcí.   Rosické putování Polovina září patřila na Chrudimsku Zemědělskému družstvu Rosice u Chrasti, které pozvalo děti ze škol, ale také širokou veřejnost do svého areálu, k...

více


Pozvání do Pardubického kraje

Pozvání do Pardubického kraje

V pátek a v sobotu 13. a 14. září proběhnou propagační akce pro veřejnost ve dvou zemědělských podnicích v Pardubickém kraji - v ZOD Zálší (okr. Ústí n. Orlicí) a v ZD Rosice (okr. Chrudim).  Zemědělsko obchodní družstvo Zálší zpřístupní svá střediska v Tisové a Českých Heřmanicích. V pátek proběhne v areálu družstva vzdělávací akce v rámci projektu „Zemědělství žije!“ pro pozvané školní třídy z okolí. Sobota pak bude zasvěcena široké veřejnosti, zaměstnancům a členům družstva s rodinnými přísl...

více


AgroKonzulta i Brniště slavily

AgroKonzulta i Brniště slavily

Dva členské podniky - AgroKonzulta (okr. Ústí n. Orlicí) a ZOD Brniště (okr. Česká Lípa) - mají za sebou propagační akce pro veřejnost a dožínkové oslavy. Obě akce proběhly za slunečného počasí a těšily se mnoha spokojenými návštěvníky. Polní den obohacený o pestrý program pro odbornou i laickou veřejnost uspořádalo ve čtvrtek 5. září vedení společnosti AgroKonzulta za kolektivního zapojení svých mnoha zaměstnanců. V areálu společnosti v Žamberku se od brzkých ranních hodin scházeli zemědělci, ...

více


Víkend plný zemědělství

Víkend plný zemědělství

Již tento týden můžete navštívit několik míst, kde bude představeno zemědělství laickou formou pro širokou veřejnost. Prvním z nich je Žamberk, kde sídlí společnost AgroKonzulta, která připravila na čtvrtek 5.9. Polní den včetně prohlídek stájí chovu skotu, mechanizace, naučných soutěží a bohatého doprovodného programu. Akce začíná v 9 hodin v Žamberku, více info o programu naleznete na: http://www.agrokonzulta.cz/novinka/den-otevrenych-dveri-a-polni-den-2013/ Druhým místem je areál ZOD Brniště...

více


Podzimní akce brzy odstartují

Podzimní akce brzy odstartují

Po krátkém letním odpočinku se rozeběhly přípravy podzimních propagačních akcí, které se uskuteční v rámci zemědělských výstav, chovatelských dnů, dožínek a především v prostorách našich členských podniků. Mezi další odvážné podniky, které jdou ve stopách těch, které otevřely své dveře na jaře, se řadí především tyto: AgroKonzulta Žamberk, ZOD Brniště, Tagros, ZOD Zálší, ZD Rosice, Meclovská zemědělská a ZS Sloveč. Výčet aktivních podniků ještě možná doplní další, kteří chtějí ukázat veřejnosti ...

více


Brno uzavřelo polovinu roku

Brno uzavřelo polovinu roku

Čtyřmi dny na výstavišti v Brně jsme zakončili první polovinu roku s osvětovým projektem o zemědělství. Na Národní výstavě hospodářských zvířat náš naučný stánek navštívilo mnoho zvídavých návštěvníků všech věkových kategorií! Své zemědělské znalosti si osvěžila také delegace složená ze zástupců ministerstva zemědělství, vedení výstavitě a předsedy Zemědělského svazu. Kromě slavnostního zahájení výstavy patřil čtvrtek hlavně pozvaným školám a tak den před vysvědčením byl stánek doslova v obleže...

více


Národní výstava v Brně

Národní výstava v Brně

Poslední červnový týden - od středy do neděle - bude náš osvětový stánek připraven k návštěvě v Brně na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky.  Žlutý stan plný zemědělských informací a soutěží najdete před pavilonem P. Jednotlivá stanoviště naučné stezky budou tematicky rozmístěna po výstavišti.  Podrobné informace o výstavě naleznete zde: http://www.bvv.cz/narodni-vystava-hospodarskych-zvirat-brno/nvhz-2013/ Těšíme se na Vás!

více


Zemědělci se představili ve velkém stylu

Zemědělci se představili ve velkém stylu

"V pátek se žáci naší školy (ZŠ Stěbořice) zúčastnili ve vašem družstvu "Dne otevřených dveří". Díky vaší neskutečné práci, která přípravu tohoto dne určitě provázela, jsme zažili nezapomenutelné dopoledne. Věříme, že prožitky našich žáků byly tak silné, že si je nejen budou dlouho pamatovat, ale že je jednou ovlivní při výběru jejich budoucího povolání. Vaše střediska jsou čistá, upravená a na vysoké odborné úrovni. I my - učitelky, jsme získaly díky odbornému výkladu pana Tomáše Kramného spous...

více


Dny otevřených dveří jsou zde!

Dny otevřených dveří jsou zde!

V závěru tohoto týdne, přesněji od 20. do 22. 6., proběhnou v několika členských podnicích avizované Dny otevřených dveří. V rámci těchto akcí, které jsou zaměřeny na děti ze základních škol a širokou veřejnost, si budou moci návštěvníci prohlédnout zemědělstký podnik, seznámit se s hospodářskými zvířaty nebo si zasoutěžit a ověřit tak své zemědělské znalosti. Připraven je bohatý doprovodný program, občerstvení a dárečky od našich partnerů.  Seznam konkrétních zemědělských podniků včetně kontak...

více


Přijeďte do Jesenice

Přijeďte do Jesenice

Druhým členským podnikem ZS ČR, který otevře své brány veřejnosti, je akciová společnost AGRO Jesenice v Hodkovicích u Prahy. Ta přivítá širokou veřejnost v sobotu 8. června 2013. Přijďte Vy i Vaše děti strávit příjemné odpoledne mezi hospodářskými zvířaty a podívat se na to, co všechno obnáší obyčejný pracovní den na farmě. Farmářský den nabídne atraktivní program, který návštěvníky blíže seznámí s chodem společnosti. Mezi bohatými doprovodnými aktivitami sahající i za hranice podniku nebudou ...

více


Dvě akce před námi

Dvě akce před námi

Osvětový stánek Zemědělského svazu navštíví v tomto a v příštím týdnu dvě velké zemědělské akce. Nejprve zavítáme v pátek 17. května do Opařan (okr. Tábor), kde se koná výstava českého strakatého skotu a ve středu 22. května nás najdete na Dni Kvernelandu v Bečvárech (okr. Kolín). Na obou akcích zajišťujeme doprovodný program pro dětské i dospělé návštěvníky s cílem přiblížit jim základní význam zemědělství. Připraveny jsou tradiční soutěže, poznávačky, dárečky a mnoho zajímavostí ze světa země...

více


Déšť v Šestajovicích neodradil!

Déšť v Šestajovicích neodradil!

V pátek a v sobotu 3. a 4. května otevřela Zemědělské obchodní společnost Šestajovice-Jirny své dveře široké veřejnosti a ukázala, jak vypadá výrobní zemědělský podnik. I přes nepřízeň počasí branami farmy prošlo za dva dny přes 1 200 návštěvníků. Nejen dlouhé přípravy a generální úklid, ale především plné nasazení všech zaměstnanců firmy zaručily povedenou akci. V pátek všechny zúčastněné přivítal ředitel podniku Ing. Miloš Bulíř, který ve zkratce představil, jaká se na farmě chovají hospodářs...

více


Šestajovice zvou k návštěvě

Šestajovice zvou k návštěvě

Již tento pátek, 3. května, bude v 10 hodin zahájen první letošní Den otevřených dveří v členském podniku ZS ČR. Všichni jste zváni na prohlídku podniku, připraveny jsou dárečky pro soutěžící, ochutnávky místních uzenin a mléčných výrobků, prezentace moderní zemědělské techniky a mnoho dalšího!  V sobotu bude k poslechu hrát country kapela Šoumeni, opékat budeme šestajovické sele a také nebudou chybět naučné soutěže pro děti i dospělé.  V Šestajovicích bude dveře otevřené v pátek 3. května od ...

více


Kolín zabodoval a zahájil naší letošní sezonu

Kolín zabodoval a zahájil naší letošní sezonu

Od středy do soboty probíhal v prostorách Městského společenského domu v Kolíně již šestý ročník Výstavy o životním prostředí. Výstavu organizovali pracovníci Odboru životního prostředí a zemědělství z Městského úřadu Kolín. Dobrá pověst minulých ročníků přilákala každý všední den kolem 1500 převážně dětských návštěvníků, kteří nedali vystavovatelům vydechnout. Výstava obsahovala 25 soutěžních stanovišť, na kterých děti plnily úkoly všeho druhu a získávaly potřebná razítka do herních karet. Po...

více


První letošní akce již za dveřmi!

První letošní akce již za dveřmi!

Mílovými kroky se přiblížila první letošní akce, na kterou vyrážíme se zemědělskou osvětou - Výstava o životním prostředí v Kolíně začíná již ve středu 24. dubna. Hlavní náplní výstavy jsou naučné soutěže pro děti na rozličná témata související s prostřením okolo nás - těšit se můžete na ryby, včely, myslivost, stromy a lesní pedagogiku, vody, odpady, ovzduší, půdu, lesní zvěř, ovocnářství a v neposlední řadě i na stanoviště informující o významu zemědělství. Považujeme za velice důležité, že ...

více


Přípravy na pilotní DOD jsou v plném proudu

Přípravy na pilotní DOD jsou v plném proudu

Ve spolupráci se Zemědělskou obchodní společností Šestajovice - Jirny se rozeběhly přípravné práce na pilotním Dnu otevřených dveří, který se uskuteční v pátek a v sobotu 3. a 4. května 2013. Ředitel podniku, pan Ing. Miloš Bulíř, se k organizaci postavil čelem a vypadá to, že se máme všichni na co těšit. Kromě prohlídky celého areálu (včetně chovu skotu, prasat i ovcí) nebude chybět ani živá kapela! Zajištěno bude občerstvení, mléko přímo z farmy, místní uzeniny a dárečky pro dětské návštěvník...

více


Ministerstvo zemědělství podpořilo náš projekt

Ministerstvo zemědělství podpořilo náš projekt

Ministerstvo zemědělství v souladu s celostátní dotační politikou vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) vyhlásilo projektové výběrové řízení. Využili jsme toho a podali jsme žádost o národní dotaci v dotačním programu „Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež“. Projekt „Zemědělství žije!“ byl společně s několika dalšími projekty doporučen k realizaci a finančně podpořen ve výši 70 % nákladů projektu. Tato finanční podpora ze strany MZe je určena na materiální a technické zaji...

více


Co nás čeká v roce 2013?

Co nás čeká v roce 2013?

Naučně-osvětové aktivity o zemědělství sklidily v roce 2012 veliký ohlas – ze strany rodičů, pedagogů zúčastněných škol, odborné zemědělské veřejnosti a doprovodný program uvítali také pořadatelé zemědělských výstav. Vzhledem k tak pozitivnímu ohlasu plánujeme v letošním roce navštívit více akcí a rozšířit pole působnosti. V plánu na rok 2013 jsou 3 druhy akcí: Zemědělské výstavy – účast na chovatelských dnech, výstavách a zajištění doprovodného naučně informačního programu pro návštěvníky s c...

více


Projekt „Zemědělství žije!“ úspěšně vyzkoušen

Projekt „Zemědělství žije!“ úspěšně vyzkoušen

V průběhu září a října 2012 jsme navštívili dvě zemědělské výstavy a jedny krajské dožínky. Napoprvé se jednalo o Národní výstavu českého strakatého skotu v Radešínské Svratce 6. září 2012, druhou akcí byly Královéhradecké krajské dožínky v termínu 14. až 15. září. Poslední osvětová akce roku 2012 se uskutečnila na výstavě Náš chov a podzimní Zemědělec v Lysé nad Labem ve dnech 4. až 7. října. Na všech akcích čekalo na návštěvníky mnoho soutěžních úkolů s cílem předat základní informace o zeměd...

více