• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Agroenvironmentální kroužky

Zemědělský svaz České republiky v rámci osvětového projektu Zemědělství žije! již druhým rokem podporuje vznik agroenvironmentálních kroužků. Kroužky probíhají ve spolupráci s vybranými středními zemědělskými školami a zemědělskými podniky. Tento školní rok se otevřelo 9 kroužků v 7 okresech 6 krajů.

Cílem je podpořit zájem nových uchazečů o studium zemědělství na středních zemědělských školách a odborných učilištích.

Kroužek je určen pro žáky základních škol a má za cíl upozornit na nepostradatelnou úlohu zemědělství pro život jako součást lidské společnosti, ale i přírody. Žáci se během nich seznámí se všemi obory zemědělské výroby i ve vztahu k produkci potravin a péče o krajinu.

Součástí kroužků je nejen teoretická výuka s mnoha soutěžemi a hrami, ale i praktická výuka v zemědělském podniku, na farmě i v jiných provozech. Dětem tak bude umožněn kontakt se zvířaty, ale i se zemědělskou technikou, k nimž by jinak neměly možný přístup.

Agroenvironmentální kroužky

Agroenvironmentální kroužky se konají na základě domluvy středních škol, základních škol a zemědělských podniků hodinu týdně či dvě hodiny jednou za čtrnáct dní a to na některých místech již od poloviny září.

Pro teoretickou výuku jsme připravili mnoho naučných i zábavných materiálů včetně školních pracovních sešitů ušitých na míru, nejen dětem podle věku ve čtyřech úrovních, ale i učitelům s mnoha odkazy a doplněním. Závěrem školních sešitů jsou zábavné kvízy a doplňovačky k probraným tématům.

Naučné materiály jsou také k dispozici k volnému stažení na webových stránkách Zemědělství žije!

Aktuálně probíhají kroužky na těchto místech:

Místo Odkaz
ZD Sloupnice
SOŠ a SOU Horky nad Jizerou
SZeŠ Čáslav
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Albrechtova střední škola Český Těšín
SOŠ Šumperk
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
ZŠ Benetice